Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Så påverkas barn av skilsmässa

Från 2015
Uppdaterad 27.09.2015 14:48.
Ett barn tittar på grälande föräldrar.
Bildtext Föräldrarnas skilsmässa påverkar oss senare i livet, visar undersökning.
Bild: Yle/Marcus Rosenlund.

Barnets kön och tidpunkten för när föräldrarna skiljs har en stark påverkan senare i livet.

År 1983 hade Institutet för hälsa och välfärd ett ambitiöst mål. Man beslöt sig nämligen för att ta reda på vad det är som gör att människor klarar sig i livet.

Forskarna skickade ut frågeblanketter till 2200 16-åringar i Tammerfors för att på ett så tillförlitligt sätt som möjligt kartlägga ungdomarnas dåvarande livssituation. Sedan dess har man följt upp gruppen med olika slags frågeformulär.

Svårare liv

En faktor som klart påverkat de tillfrågade, var ifall de hade föräldrar som skilt sig medan de var barn. Det visade sig att de ungdomar som kom från en familj där föräldrarna var frånskilda i mindre utsträckning än andra hade fortsatt att studera och deras uppväxt hade varit smärtsammare än andras.

Då de tillfrågade blivit unga vuxna (22 år) förekom depression oftare hos dem vars föräldrar hade skilt sig då de varit små. Hos pojkar som varit i 6-12-årsåldern vid skilsmässan, hade det oftare förekommit problem än bland de övriga. För flickor var inte tidpunkten för skilsmässan lika avgörande.

Relationsproblem

Vid 32 års ålder var skilsmässobarnen skilda i större utsträckning än övriga. De kvinnor som upplevt skilsmässa som barn påverkades mera än motsvarande grupp av män. De bedömde sina relationer i mera negativa ordalag än andra, de hade sämre relationer till sina föräldrar och ett svagare självförtroende. Bland motsvarande grupp män hittade man inte samma slags samband.

En av förklaringarna till dessa könsskillnader kunde enligt forskarna vara boendet. På 1980-talet liksom idag bodde och bor största delen av skilsmässobarnen hos sin mamma. En mera exakt förklaring till varför boendet genererat dessa skillnader är tills vidare oklart.

Läs också:
Ett barn glömmer inte föräldrarnas skilsmässa
Otrohet, misshandel och beroenden spräcker våra parförhållanden

Jani Parkkari, Yle Asia
översättning: Anki Westergård