Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Vi måste alla jobba tillsammans för att rädda vår jord”

Från 2015
Filippiner firar Earth Hour
Bildtext Alla länder måste delta i arbetet med att rädda jorden.

FN:s nya utvecklingsmål är alla viktiga, men vi måste prioritera att få stopp på klimatförändringen, säger Kristina Lindström, professor i hållbar utveckling vid Helsingfors universitet.

På fredagen klubbade FN igenom sjutton nya utvecklingsmål som ska ersätta de åtta mål som sattes upp för femton år sen. Med de nya målen vill man säkerställa en hållbar utveckling både för jordens befolkning och för jordklotet.

Listan är lång och rätt ambitiös. Bland annat vill man utrota fattigdom och se till att alla har tillgång till vatten och mat. Alla ska också garanteras utbildning och ett hälsosamt liv.

Samtidigt vill man jobba för ökad jämställdhet och jämlikhet, och ta hand om vår jord genom att satsa på ansvarsfull konsumtion och goda klimatgärningar.

– De här målen tangerar städer, landsbygd, hav och skogar. Jorden är en komplicerad helhet och vi måste tänka på att varje del ska fungera både för sig och ihop, säger Kristina Lindström, professor i hållbar utveckling.

Alla måste arbeta tillsammans

Kristina Lindström, nyutnämnd professor i hållbar utveckling
Bildtext Professor i hållbar utveckling Kristina Lindström önskar att både människor och jorden skulle få må bra.

I de nya målen tittar man mer på helheten än tidigare, säger Lindström.

– Man förstår att vi har en jord, och vi måste alla jobba tillsammans för att kunna bevara den. Samtidigt är målet att alla människor också ska må bra.

De nya målen har uppfattats som mer inkluderande än de förra. Tidigare låg fokus på utvecklingsländerna, medan man nu poängterar att alla länder ska jobba tillsammans.

– Det är inte längre så att nord ska hjälpa syd för att uppnå målen. I stället betonar man partnerskapet mellan länderna, säger hon.

Utvecklingsmålen ersätter alltså de tidigare millenniemålen, som skulle uppnås fram till i år. De var åtta stycken, medan FN nu presenterar sjutton mål.

– Det är inte mängden som avgör, utan det viktiga är att de finns och att de omfattar det som är viktigt för ett hållbart samhälle, säger Lindström om att antalet mål nu har dubblerats.

Miljöansvaret är avgörande

Målen gäller fram till år 2030. Att ta hand om miljön är det allra viktigaste under de närmaste femton åren, säger Lindström.

– Alla länder kan inte gå samma väg som den industrialiserade världen. Det krävs mera hållbara lösningar, samtidigt som vi slutar utveckla samhället på bekostnad av miljön.

De gamla målen fokuserade på att lyfta upp människor ur fattigdomen, säger Lindström. Det här är fortsättningsvis viktigt, men miljön får inte glömmas bort.

– Till exempel har många kineser det bättre än tidigare, men å andra sidan mår miljön sämre. Nu gäller det att fundera på hur alla i framtiden ska kunna leva och må bra här.

Både små och stora handlingar räknas

För att uppnå målen krävs vilja och engagemang på alla nivåer.

– Dels krävs ett gott ledarskap och signaler om att det här är viktigt från världsledarna. Men vi ska alla känna att vi kan göra något viktigt och att också små avgöranden som ifall man ska ta cykeln eller bilen räknas.

Att få bukt med klimatförändringen ger också ett övergripande resultat med tanke på de övriga målen, säger Lindström.

– Om vi fattar beslut med syfte att få stopp på klimatförändringen så kommer en del av de övriga målen att uppfyllas av sig själva.