Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Vad är en utvecklingsstörning?

Från 2015
Uppdaterad 02.10.2015 13:52.

Vad är en utvecklingsstöring? Det finns många olika typer av utvecklingsstörning och ibland kan det vara svårt att förstå vad som är vad. Får man säga utvecklingsstörd? Att välja rätt begrepp är inte heller alltid lätt, men vi måste alltid komma ihåg att det är människor vi pratar om.

Barn på FDUV:s barnläger.

Utvecklingsstörning, eller intellektuell funktionsnedsättning, är ett samlingsbegrepp för många olika tillstånd som gör att man behöver hjälp och stöd av andra. Personer som har utvecklingsstörning kan behöva mer tid att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor.

Vad man kan lära sig beror på vilket stöd man får och vilken grad av utvecklingsstörning man har. Det finns många olika typer av utvecklingsstörning. Läs mera om dem på finska på Kehitysvammahuollon tietopankki eller på svenska på 1177 Vårdguiden.

Olika orsaker till störning

Utvecklingsstörning kan ha olika orsaker. Det kan vara en kromosomförändring, en fosterskada eller en annan skada man fick när man föddes. Olyckor och sjukdomar under uppväxtåren kan också genom skada orsaka utvecklingsstörning. Man kan ha andra funktionshinder tillsammans med utvecklingsstörning, till exempel rörelsehinder, syn- eller hörselnedsättning.

Olika men ändå lika

Alla människor kan vara glada och ledsna.
Bildtext Alla kan vara glada eller ledsna.

Hos en del människor innebär utvecklingsstörningen att de inte kan tala, utan visar sina känslor och sin vilja med kroppen, rösten och ansiktsuttryck. De behöver mycket hjälp av människor de känner väl, men även om man har en svår utvecklingsstörning är man glad och ledsen som andra, känner ilska och längtan, har sin favoritmusik och sina älsklingsrätter!

Andra kan tala och förstå sådant som är enkelt och som hör ihop med deras vardagsliv. De behöver stöd av människor som ser till att de har det bra och hjälper dem med t ex mat, kläder, tider och pengar.

De som har en lindrig utvecklingsstörning kan ofta klara sig rätt självständigt i vardagen, bo mera självständigt, ha ett arbete och delta i samhällslivet. De talar kanske flera språk, förstår sig på pengar, men kan ändå ha svårt att räkna ut hur mycket lönen räcker till.

En utvecklingsstörning syns inte alltid utåt.

Det kanske inte märks utåt att de har en utvecklingsstörning. Även om man har en lindrig utvecklingsstörning och klarar mycket på egen hand, behöver man hjälp och stöd av andra.

Får man säga utvecklingsstörning?

Det är inte alltid lätt att välja rätt begrepp. Samtidigt är det viktigt att tänka efter och inte använda begrepp som upplevs som kränkande. Ofta kan det vara motiverat att använda så tydliga begrepp som möjligt så att läsaren eller åhöraren förstår vad man talar om. Ibland är det bra med korta begrepp och det kan också räcka med ett allmännare begrepp.

Funktionsnedsättning - ett allmänt begrepp

Om man vill tala allmänt om människor som har en funktionsnedsättning syftar man på alla som har nedsatt funktionsförmåga, t ex nedsatt hörsel, synnedsättning eller ett rörelsehinder. Att tala om människor med stödbehov är också bra, om det passar in i sammanhanget. Om en person har flera funktionsnedsättningar kan man tala om omfattande stödbehov, flerfunktionshinder eller omfattande funktionsnedsättning.

Utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning

Vi tycker att det är helt ok att tala om människor med utvecklingsstörning. Det viktiga är att tala om människor i första hand, för att utvecklingsstörningen är bara en del av dem. För tydlighetens skull använder vi begreppet utvecklingsstörning.

Vissa behöver hjälp med vardagliga saker.

Vår medlemsförening Steg för Steg har också fattat ett principbeslut om att det är ok för dem att säga personer med utvecklingsstörning. Däremot tycker vi att det inte är ok att säga utvecklingsstörd. Man kan också tala om intellektuell funktionsnedsättning, men det är ibland för långt.

Neuropsykiatrisk och kognitiv funktionsnedsättning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är samlingsnamnet på olika medfödda kognitiva funktionsnedsättningar som påverkar vårt sätt att tänka, minnas och lära in. Två vanliga diagnoser är ADHD och Asperger.

Att ha en kognitiv funktionsnedsättning är ett vidare begrepp som syftar på att man har svårigheter med exempelvis koncentration, inlärning eller minnet. Det kan exempelvis användas om personer som har fått en hjärnskada.

Läs också om programserien Dom kallar oss handikappade.

Text: FDUV, en nationell intresseorganisation för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. FDUV arbetar också för personer som har andra svårigheter med inlärning och kommunikation.