Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pedagoger ser individer och inte kön

Från 2015
Uppdaterad 28.09.2015 13:17.
Barn på ett dagis i Larsmo.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

Könet ska inte ha en stor betydelse, i stället fokuserar vi på att se det individuella barnet. Det säger Eva Staffans, lärare vid barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad, med anledning av Jenna Vierinens kolumn om kön som ett föråldrat begrepp.

I sin kolumn skriver Vierinen om hur barn ofta tidigt, innan de ens kan prata, styrs in på en viss könsroll utan att de får möjligheten att själva välja. Till exempel är normen att det är helt okej att en flicka har pojkkläder, men tvärtom är det helt befängt. Vi gör skillnad på könen.

- Det här är en diskussion som hela tiden pågår inom utbildningen. Vi har flera olika kurser som berör genus. Vi tycker att det är viktigt att man diskuterar det och tar ställning till det som blivande barnträdgårdslärare, säger Staffans.

Eva Staffans
Bildtext Eva Staffans.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Till utbildningen hör bland annat att de studerande studerar barnens lek på daghemmen.

- Där tycker jag att det är viktigt att barnen själva får välja vad de vill leka med och att man inte styr in barnet på något visst spår. Till exempel att fråga av en pojke om han vill leka med bilar, säger Vierinen.

- Det som våra studerande många gånger blir förvånade och fundersamma över är hur olika det ser ut inom dagvården. På många daghem skickas pojkarna att leka med bilar och flickorna till dockvrån om de frågar vad de ska göra. Medan på andra daghem utgår man från barnet och inte från förutfattade meningar om vad en pojke eller flicka vill göra, säger Staffans.

Skillnad på placering i daghemmet

Hennes studerande har också lagt märke till att pojkarnas lekar oftast är utplacerade långt bort i utrymmena, alltså längst bort från pedagogerna. Medan så kallade flicklekar är närmast.

Jenna Vierinen.
Bildtext Jenna Vierinen.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Vierinen undrar om barnen ofta väljer en lek utgående från könsrollerna. Eller väljer de, om de själva får välja, det som de faktiskt vill göra? Oavsett om det är bilar eller dockor.

- Det beror förstås på. Om pedagogerna är öppna och inte tilldelar barnen en viss roll så syns det också i leken. Pojkar kan leka med dockor och flickor med bilar, om det är det de vill göra, säger Staffans.

Till de blivande barnträdgårdslärarnas uppgifter hör att se till att det bara finns en lekvrå.

- Dockorna och bilarna ska finnas på samma ställe och barnen ska leka tillsammans. Då blir det också mera okej att leka med alla leksaker, säger Staffans.

Utvecklingen har gått framåt

Hur har genusfrågorna utvecklats inom dagvården?

- Personalen har blivit mer medveten om att det är en viktig diskussion och att man inte kan klassificera barnen utgående från kön, eller något annat fack. Utan att man ska se barnet som en individ, säger Staffans.

- Det är också allt färre studerande som kommer tillbaka från en praktikperiod och säger att det var en tydlig skillnad på var pojkarna leker och var flickorna leker. Men som de flesta förändringar så tar det tid.

Varför är diskussioner om kön fortfarande kontroversiellt?

- Många tar det som ett personligt påhopp, att man skulle ifrågasätta deras manlighet eller kvinnlighet om man diskuterar kön. De tror att det betyder att de inte får vara en kvinna eller man. Men min poäng är att man absolut får vara manlig eller kvinnlig, men man behöver inte använda begreppena, säger Vierinen.

- Det finns de som är där emellan, som känner att normen tvingar dem att välja det ena eller det andra trots att de inte vill. Det är då orättvist mot dem.

Diskussion om kön - ett föråldrat begrepp?

11:22