Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karleby sjukhus sköter patienter i Jakobstad

Från 2015
Uppdaterad 29.09.2015 05:24.
Malmska sjukhuset i Jakobstad
Bildtext Malmska i Jakobstad

Mellersta Österbottens centralsjukhus får allt fler patienter från Jakobstadsregionen. Också från Kalajokidalen har patienterna ökat.

Det var nedläggningen av BB i Jakobstad som fick majoriteten av föderskorna att söka sig till Karleby. Till Vasa åker en mindre del för att föda.

I samband med att BB lades ned försvann också jourkirurgin kvällar och nätter. Det innebar att till exempel blindtarmsoperationer inte mera fick utföras i Jakobstad. Till en början trodde man att akuta operationer fick utföras åtminstone dagtid i Jakobstad, men direktivet var mycket klart, också de slopades.

Allt detta innabär att Mellersta Österbottens centralsjukhus har fått 73,6 procent mera patienter från Jakobstadsregionen räknat från januari till och med augusti.

Var fjärde patient i Karleby kommer numera från en kommun utanför sjukvårdsdistriktet.

Eftervården diskuteras

Via hemssjukhusverksamheten har Karleby också skött eftervården vid många förlossningar. Något man räknat med att få göra på Malmska i Jakobstad.

Vårdpersonal gör till och med hembesök från Karleby till Jakobstad berättar chefsläkare Pia-Maria Sjöström vid Malmska.

- Det är en vård som aktivt marknadsförs i Karleby.

I Jakobstad har man ambitionen att få sköta eftervården, och frågan ska diskuteras med centralsjukhusets ledning i Karleby.

Också i Vasa sjukvårdsdistrikt har man märkt att vård utanför sjukvårdsdistriktet ökat. Hälften av ökningen hittas i norra delen av distriktet.

Det är en lokal fråga för Jakobstad och Karleby att förhandla om, säger sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga.

- Att Karleby sköter även eftervården hotar ta bort närservice i Jakobstad.