Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skärgårdstrafiken får som väntat mer pengar

Från 2015
Bilar kör ombird vid färjfästet i Nagu
Bildtext Färjtrafiken hålls flytande också nästa år då budgeten landar på samma nivå som i år.

Skärgårdstrafiken får som väntat lite mer pengar nästa år jämfört med i år. Det kommer fram i regeringens förslag till statsbudget för år 2016.

Landsvägsfärjetrafiken får totalt 51 miljoner euro, en summa som motsvarar årets nivå. Denna summa inkluderar också pengar för att kunna reparera kajer.

Det största projektet år 2016 i Egentliga Finland kommer att vara förberedelsearbetet vid Pargas-Nagu färjfästet för att kunna ta emot den nya landsvägsfärjan som enligt planen ska börja trafikera mellan Pargas och Nagu år 2017.

Färjan, som är en hybridfärja, ska kunna ta 90 bilar ombord. Det är betydligt fler bilar jämfört med de färjor som trafikerar på rutten idag. Budgeten för landsvägstrafiken täcker landets alla 41 rutter, hälften av dessa rutter finns i Åbolands skärgård.

Förbindelsebåtstrafiken får 12,5 miljoner euro år 2016, vilket är en liten höjning jämfört i år.

För förbindelsebåtar med oljebekämpningsberedskap budgeteras 5,3 miljoner euro för 2016, en summa som motsvarar årets budget.

Sådana förbindelsebåtar trafikerar i Hitis skärgård och i Kotka-Pyttis-området.

Inga pengar för TBE-vaccin

Det står också klart att det inte finns några pengar budgeterade i nästa års statsbudget för att finansiera TBE-vaccin åt alla Pargasbor.