Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nytt bolag tar över social- och hälsovårdsfastigheter i Åbo

Från 2015
Uppdaterad 28.09.2015 21:28.
läkare håller patients hand
Bildtext Bolaget ägs till 100 procent av staden som fortsätter som hyresgäst.
Bild: Yle

Åbo stad grundar fastighetsbolaget Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy som ska förvalta stadens social- och hälsovårdsfastigheter. Det beslöt stadsfullmäktige på måndagen.

Beslutet var inte enhälligt och Vänsterförbundet försökte först remittera och sedan bordlägga ärendet. Enligt Vänsterförbundet är ärendets beredning bristfälligt och partiet hoppades få tilläggsinformation om arrangemangen. Majoriteten i fullmäktige röstade ändå för att godkänna förslaget.

Det handlar om ett helt nytt arrangemang som staden hoppas att ska leda till effektivare fastighetsanvändning. Social- och hälsovårdsreformen ställer sina krav på fastigheter och enligt staden är det lättare att förvalta fastighetsmassan med ett bolag som ägare.

Bolaget ägs till 100 procent av staden som fortsätter som hyresgäst.

Logomo får ny bro

På mötet godkändes också planerna på att bygga en ny bro till kulturcentret Logomo. Det handlar om en ny fotgängarbro och ett nytt parkeringshus.

Bron byggs i närheten av Formansgatan över Bangårdsgatan och bangården. Fotgängare kunde också nå perrongen från bron med trappor och hissar.
Staden kommer att ordna en planeringstävling för övergångsbron. Bygget kunde starta nästa år.

Det nya parkeringshuset på norra sidan om Bangårdsgatan skulle erbjuda parkeringsmöjligheter för de som besöker järnvägsstationen, Logomo och centrumområdet. Parkeringshuset skulle vara 160 meter långt och innehålla 450 parkeringsplatser.

Nya daghem

Fullmäktige gav tummen upp för två nya daghem i Åbo. Den ena ska ersätta gamla daghemmet på Sofiegatan. Den andra byggs intill skolan i Kastu och ersätter enheten i Raunistula.

Daghemmen byggs av ett nytt dotterbolag som grundas av stadens fastighetsbolag TVT Asunnot Oy. Båda enheterna ska ha plats för drygt 140 barn.

Färre vallokaler

På måndagens möte blev det också klart att antalet vallokaler i Åbo minskar från 53 till 50.

En av orsakerna är att majoriteten av väljarna röstar på förhand. Också intresset för att ställa upp som valfunktionärer har minskat och antalet lämpliga vallokaler är begränsat.

I praktiken innebär beslutet att väljare som röstat i före detta skolan i Kråkkärret nu ska vända sig till ungdomsgården i Kråkkärret. De som röstat i Pansio bibliotek ska istället ta sig till servicehuset Höveli. Väljare som röstat i ungdomsgården i S:t Marie röstar i fortsättningen i skolhuset i Jäkärlä.