Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kirurgiska patienter vårdas snabbare på VNS

Uppdaterad 30.09.2015 12:50.
Nina och Eliel Leppäharju på barnpolin på VNS.
Bildtext Nina och Eliel Leppävirta besöker den nya barnpolikliniken på VNS för första gången.

Västra Nylands sjukhus satsar på snabb sjukhusvård genom att effektivera och slimma verksamheten. I augusti öppnade den nya avdelningen 23 h kirurgi där patienterna åker hem inom 23 timmar.

Alla patienter som ska opereras på Västra Nylands sjukhus kommer till avdelning 23. Det är samma avdelning där de dagkirurgiska patienterna tidigare har skötts.

Avdelingen 23 h kirurgi vid VNS.
Bildtext Avdening 23 på VNS.

Skillnaden är att en del av patienterna kan stanna en längre tid på avdelningen och övernatta där. Men meningen är att alla ska åka hem inom 23 timmar efter operationen.

Bättre för patienterna

Patienterna har det bättre hemma, säger avdelningsskötare Katarina Sjöblom. Bland annat blir infektionsriskerna större ju längre man stannar på en avdelning.

- Det här är tidens melodi och vårdtiderna blir kortare överallt. Tack vare värkmediciner och olika bedövningar man får efter en operation, så klarar man allt bättre av att åka hem inom 23 timmar. Och det tycker jag är bra.

Avdelningsskötare Katarina Sjöblom på VNS.
Bildtext Katarina Sjöblom

De som behöver mera vård än så får stanna på den kirurgiska avdelningen.

Mindre tryck på kirurgin

Syftet har också varit att minska pressen på den kirurgiska avdelningen.

- Tidvis har det varit otroligt fullsatt, säger Katarina Sjöblom. Nu kan flera patienter passera genom sjukhusets vårdkedja.

Vissa urologiska ingrepp är till exempel inte möjliga att utföra inom dagkirurgin, men kan däremot utföras på avdelning 23. Också patienter som opereras för brock eller besvär med gallan kan skötas inom 23 timmar.

Många olika ingrepp

På avdelning 23 vårdas både barn och vuxna. Det utförs allt från öron-, näs och halsoperationer, kirurgiska, ortopediska och urologiska ingrepp till gynekologiska operationer på avdelningen.

Det ordnas också sömnskola på avdelningen det andra veckoslutet varje månad. Också mindre barnkirurgiska ingrepp och öronoperationer utförs på avdelning 23.

Barnpoliklinik i nya lokaler

Intill avdelning 23 har också barnpolikliniken kommit i gång med sin verksamhet i lite förnyad tappning.

Barnpolikliniken vid VNS.
Bildtext Bekanta djurbilder finns på dörrarna på barnpolikliniken.

I och med att Ekenäs hälsovårdscentral flyttar in i Västra Nylands sjukhus var barnverksamheten tvungen att flytta på sig. I början av augusti slogs dörrarna upp till de nya lokalerna i sjukhusets bottenvåning där barnverksamheten nu förfogar över fyra rum.

Vård enbart dagtid

Det mesta av verksamheten är sig lik, säger avdelningsskötare Agneta Westerlund.

- Skillnaden är att barnpatienter enbart vårdas på avdelningen mellan 8 och 15:30. De barn som behöver vård dygnet runt måste vi sända till Jorvs sjukhus.

Avdelingsskötare Agneta Westerlund vid VNS.
Bildtext Avdelingsskötare Agneta Westerlund.

Behovet av övernattningsplatser för barnpatienter har inte varit speciellt stort. I medeltal har ett till två barn i veckan behövt en bäddplats och många av dem kan också skötas med hemsjukvårdens hjälp.

Samarbete med Lojoläkare

Barnpatienterna har nu tillgång till en bredare expertis eftersom barnläkare från Lojo sjukhus besöker avdelningen två gånger i veckan, säger Westerlund.

- Vi har tillgång till barnläkare som är specialiserade inom flera olika områden, säger hon. Jag upplever att vi har fått ännu mera kunskap och jag tycker att det här är en jättebra lösning.

Inga jourpatienter

Barnpolikliniken tar från och med augusti inte längre emot några jourpatienter. De hänvisas i stället till den allmänna jouren varifrån man kan konsultera barnläkarna vid behov.

- Det här innebär inte en speciellt stor förändring eftersom man får samma hjälp som tidigare, konstaterar Agneta Westerlund. Det blir speciellt bra då hälsocentralen flyttar in i samma hus och man kan konsultera över gränserna.

Artikeln har rättats 30.9 klockan 12:50. Det stod felaktigt att barnpolikliniken är öppen vardagar mellan 8:00 och 15:00. Den rätta tiden är mellan 8:00 och 15:30.