Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa söker energieffektiva byggare

Från 2015
Bildtext Arkivbild: Lågenergihus
Bild: SPU

Fem energieffektiva småhus skall byggas på Björsberget i Sundom i Vasa. Staden söker nu experter på dylikt byggande.

De hus som skall byggas skall vara så energieffektiva som möjligt och bakgrunden är nya skärpta bestämmelser som träder i kraft 2020. En avsikt med projektet är att utveckla säkra huslösningar som nästan ligger på nollenerginivå.

Vasa stad söker professionella byggare, entreprenörer eller sådana husfabriker som producerar hus till Vasaområdet för det här projektet.

På samma område dit lågenergihusen planeras pågår samtidigt ett forsknings och utvecklingsförsök som tar sikte på så kallade smarta elnät.