Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Miljonöverskridningar inom social-och hälsovården i Vasa

Från 2015
Uppdaterad 01.10.2015 12:34.
Hälsocentralen i Vasa.
Bildtext Arkivbild: Hälsovårdscentralen i Vasa
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Social-och hälsovården ser ut att gå 6,5 miljoner euro över budget i år i Vasa. Ramen för nästa års budget innebär att kostnaderna borde fås ner med 10 miljoner euro.

Social-och hälsovårdsnämnden diskuterade ramdiskussionerna grundligt på sitt möte på tisdagkväll och ramdiskussionen går nu vidare på tjänstemannanivå i stadens egen förvaltning.

- Det är många faktorer det handlar om när ramen skall ned med 10 miljoner euro, det handlar om enklare förvaltning, snabbare processer och ändrade kriterier, säger nämndens ordförande Thomas Öhman (SFP) som inte ville gå närmare in på nämndens diskussioner i frågan

Servicesedlar åt gravt funktionshindrades assistenter

Social-och hälsovårdsnämnden beslöt också att ta i bruk elektroniska servicesedlar för avlöningen av gravt handikappades assistenter. Personlig assistans kan ordnas på olika sätt i en kommun men enligt lagen är den funktionshindrade arbetsgivare åt assistenten. Ett sätt är att ordna frågan via servicesedlar och det skall nu bli det allmänna sättet att ordna saken i Vasa. Hittills har cirka 20 klienter använt sig av servicesedlar i Vasa.