Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Språket viktigt då invandrare söker jobb

Från 2015
Uppdaterad 30.09.2015 07:03.
Köksarbetare jobbar på i restaurang Blanko i Åbo.
Bildtext Matti Karonen, Keijo Kohonen och Fidele Iradukunda Habimana trivs bäst i köket på restaurang Blanko då det är lite stressigt.
Bild: Yle/Jesper Alm

Språkfärdigheterna är A och O om invandrare vill klara sig på den finländska arbetsmarknaden. Det säger företagare och forskare Yle Åboland talat med. Därför är det mycket viktigt att de flyktingar som nu kommer till Finland snabbt kommer igång med sina språkstudier.

I de flesta fall är det bra att behärska antingen svenska eller finska men i exempelvis hotell- och restaurangbranschen räcker det ofta med engelska för att få jobb.

Jaana Heilimö är restaurangchef för restaurangerna Blanko och Tintå i Åbo och har de senaste åren anställt många invandrare.

- Många har börjat som diskare eller extrahjälp i restaurangen och sedan jobbat sig uppåt i hierarkin, säger Heilimö. Nu har vi en kille som började som diskare för ett par år sedan och idag jobbar han via läroavtal som kock på Tintå.

Heilimö får dagligen förfrågningar av personer med invandrarbakgrund som ringer då de hört att det finns arbete i restaurangerna.

- De jag anställer ska kunna bete sig och föra sig på en restaurang. Språket är mindre viktigt och man klarar sig bra på engelska åtminstone till en början men vill man komma vidare rekommenderar jag svenskan och finskan samt en bra attityd.

I köket står rwandiern Fidele Iradukunda Habimana och diskar. Enligt honom är det lätt att hitta jobb i Finland om man bara är redo att börja längst ner och beredd att arbeta hårt.

- För mig gick det tämligen lätt att få jobb, säger Habimana. Det räckte med att jag ringde hit och vips stod jag och diskade.

Enligt Habimana får man inte ge upp ifall man inte hittar jobb direkt. För att förbättra sina möjligheter rekommenderar han språkstudier.

Heikki Lepistö är verkställande direktör för bussbolaget Turun Kaupunkiliikenne och håller med Habimana om att språkfärdigheterna är viktiga om man vill jobba.

- En tredjedel av vår personal har invandrarbakgrund och alla kan finska, säger Lepistö. Det är viktigt med tanke på våra kunder och för att en stor del av utbildningen sker på finska.

Lepistö berättar att responsen som chaufförerna med invandrarbakgrund får är idel positiv.

- De vill arbeta och har rätt attityd och det märks i deras arbete, säger Lepistö. Det är snarare våra finländska chaufförer som förorsakar problem och får negativa kommentarer.

Låglönejobb en inkörsport

Forskning visar att låglönejobb ofta är en inkörsport till den finländska arbetsmarknaden. Många invandrare jobbar idag inom städbranschen, logistikbranschen, i industrin, på byggen eller inom hotell- och restaurangbranschen.

Men de som kommer till Finland har olika bakgrund och olika chanser att sysselsätta sig. Det är farligt att generalisera och se på flyktingströmmen som en homogen grupp.

Det säger Ismo Söderling som tidigare var forskningschef på Migrationsinstitutet och har jobbat hela sitt liv med att forska i invandringsfrågor.

- Det är viktigt att se flyktingarna och invandrarna som individer med olika förutsättningar att hitta sin plats i det finländska samhället, säger Söderling. Det är viktigt att stöda de som nu kommer och bland att arrangera språkstudier i snabb takt för det har visat sig vara viktigt i den fortsatta integrationen.

Björling anser att Finland behöver en mer bestämd invandrings- och integreringspolitik och efterlyser en klarare strategi av myndigheterna och konkreta åtgärder hur man tänker integrera de tusentals asylsökande som idag kommer till Finland.

- Åtminstone hittills har arbetsministeriet varit ganska tysta men jag hoppas att de har en plan. Det behövs en attitydförändring i samhället om invandrarna ska sysselsättas och i den talkoanda som nu råder skulle jag gärna se att företagen anställde ett par invandrare per man för då skulle vi snabbt se resultat och sysselsättningssiffrorna skulle öka markant.

En liten knuff i rätt riktning är ofta det som räcker anser Söderling för många av invandrarna är bra på att nätverka och hittar snabbt ett jobb via vänner, släktingar eller bekanta bara det finns arbetsplatser tillgängliga.