Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstadsskolor kan delas på snillrikt vis

Från 2015
Bonäs skola i Jakobstad.
Bildtext Lekredskap vid Bonäs skola i Jakobstad. Arkivbild.

I framtiden kan Vestersundsby skola i Jakobstad ha förskolan samt ettor och tvåor medan Bonäs skola kan inhysa treor, fyror och femmor. Idén dök upp på onsdagen.

Man kunde säga att hela havet stormar inom skolsektorn i Jakobstad. Att något måste göras är i alla fall helt klart. Och det kommer att kosta pengar. Men åtgärderna kan också leda till inbesparingar, ifall allt genomförs smart.

På onsdagen var det bildningsnämndens svenska skolsektion som diskuterade skolnätet inför år 2030.

Gemensam rektor om några år

Vestersundsby skola i Jakobstad.
Bildtext Vestersundsby skola. Arkivbild.

Och politikerna tog ställning i flera frågor. Mest intressant var synen på Bonäs och Vestersundsby skolor. Stadens bildningsdirektör Jan Levander har i flera års tid talat för att de borde slås ihop till en enhet. Skolsektionen anser att ett lämpligt datum är augusti 2019.

- Senast då bör de två skolorna slås ihop administrativt, säger Brita Brännbacka-Brunell, SFP, sektionens ordförande.

Det betyder till exempel att skolorna skulle få en gemensam rektor.

Vill ha 20 elever per klass

Men det skulle också öppna för en möjlighet att optimera timresurerna - i klartext att skapa "lämpligt" stora klasser.

- Man vill undvika de riktigt små grupperna. En ändamålsenlig klasstorlek är runt 20 elever, säger Brita Brännbacka-Brunell som ger ett exempel på hur det kunde gå till i praktiken:

- Till exempel kunde förskolan samt ettorna och tvåorna gå i Vestersundsby skola för att sedan flytta till Bonäs skola för tredje, fjärde och femte klass. Men det här är bara ett exempel, betonar Brännbacka-Brunell.

Bygga ut i Bonäs eller Vestersundsby?

Planeringen tar vid år 2017. På sikt ska skolorna slås ihop även fysiskt. Men ingendera fastigheten inrymmer 270 elever, som skolorna har i dag. I stället borde endera av dem renoveras och byggas ut - eller ersättas med en helt ny skola.

- Den frågan tog vi inte ställning till. Investeringen i den gemensamma skolan kommer att ske inom 5-10 år, så det finns ännu tid för planering av den, säger Brännbacka-Brunell.

Däremot konstaterade sektionen att det är bråttom kring planeringen av en ny Språkbadsskola. Det är bildningsnämnden och tekniska sektorn som ansvarar för den frågan.