Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HFD körde över Sametinget

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Bild på samiska och finska flaggan.
Bild: Ylw Sápmi/ Vesa Toppari

Konflikten mellan de finländska samerna och centralmakten i Helsingfors eskalerade på onsdagen då Sametinget i Enare blev överkört av Högsta förvaltningsdomstolen i huvudstaden.

Tvisten handlar om vem som ska ha rätt att definiera vem som är same.

Högsta förvaltningsdomstolen HFD beslöt att närmare hundra personer ska få officiell status som same trots att samernas självstyrelseorgan Sametinget motsatte sig det.

Inför valet till Sametinget i höst hade cirka 800 personer ansökt om att få bli upptagna i vallängden.

Att bli upptagen där innebär samtidigt att man får officiell samestatus. Definitionen på vem som är same finns i sametingslagen.

Definition på same

En same är enligt sametingslagen en person som anser sig vara same förutsatt att

  • han själv eller åtminstone någon av hans föräldrar eller far- eller morföräldrar har lärt sig samiska som första språk,
  • han är efterkommande till en sådan person som har antecknats som en fjäll-, skogs- eller fiskelapp i jordeböckerna eller uppbörds- och mantalslängderna eller att
  • åtminstone någondera av hans föräldrar har antecknats eller hade kunnat antecknas som röstberättigad vid val av delegationen för sameärenden eller sametinget.

Drygt hälften av dessa 800 godkändes som samer och röstberättigade av Sametingets valnämnd.

Närmare 250 personer som inte godkändes som samer lämnade in besvär och 182 besvär kom upp i Högsta förvaltningsdomstolen.

Av dessa fick 93 samestatus på onsdagen i strid med Sametingets bedömning.

Sametingets ordförande Tiina Sanila-Aikio sade efter HFD:s utslag att samernas kulturella självstyre är hotat.

- Det handlar om samernas kollektiva rättigheter och inte om enskilda individers rättigheter, sade Sanila-Aikio.

Sametingets styrelse sade i ett uttalande att samernas rättigheter som ursprungsfolk kan vara hotade och att man skrider till åtgärder, som inte preciserades.

Motstånd i riksdagen

Relationerna mellan Sametinget och Helsingfors surnade till i våras, då två ärenden som har stor betydelse för samerna stupade i riksdagen.

Riksdagen godkände då inte förslaget till ny sametingslag som hade beretts i samarbete mellan regeringen och Sametinget.

Samtidigt förföll Finlands ratificering av en FN-konvention om ursprungsfolks rättigheter, som varit på agendan i 20 år.

Inflammerat om samedefinitionen

Sametingets ordförande Klemetti Näkkäläjärvi avgick i protest då riksdagen inte ville anta den nya lagen som Sametinget hade bedömt och godkänt.

Han gick på onsdagen hårt ut mot Högsta förvaltningsdomstolens beslut att bevilja samestatus åt 93 personer stick i stäv med Sametingets åsikt.

Näkkäläjärvi meddelade att han begärt att hans namn ska tas bort från vallängden till Sametinget.

- Eftersom vallängden inte längre är samernas vallängd, anser jag att jag inte kan vara med i den, sade Näkkäläjärvi till Yle Sápmi.

Han sade att domstolens beslut leder till att samerna tvångsassimileras med den finska befolkningen.

- Samerna kan inte längre lita på Finlands rättsväsende och dess oberoende. Finland är ett rasistiskt land som beskyddar finskheten och skrupelfritt och grovt trampar på de egna ursprungsfolkens och minoriteternas rättigheter, sade Näkkäläjärvi.

Diskussion om artikeln