Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Destia börjar krossa sten i Forsby

Från 2015
Stenkrossanläggningen i Gammelby
Bildtext Stenkrossanläggning i Gammelby (arkivbild).

Destia får bryta berg och krossa sprängsten i Forsby i Lovisa. På området har man sysslat med bergtäkt redan på 1980-talet.

Byggnads- och miljönämnden beviljade Destia marktäktstillstånd och miljölov för stenkross på sitt möte under torsdagskvällen.

Destia vill börja bryta berg och krossa sprängsten på fastigheten Forsbygård i Lovisa. Fastigheten ligger på den västra och nordvästra sidan av området där riksväg 6 och riksväg 7 korsas.

För att komma till området åker man längs en arbetsplatsväg som viker av vid Askolinsvägen 20.

Entreprenörer sköter jobbet

De närmaste bostadshusen ligger på 230 meters avstånd från planeringsområdet. Avståndet från själva krossningsplatsen till de närmaste bostadshusen är över 500 meter.

Fastighetens totala areal är 846,6 hektar och det egentliga täktområdet är 16,4 hektar. Täkttiden är 10 år.

Brytnings- och krossningsarbetet utförs av entreprenörer. Brytningen består av borrning, laddning, sprängning och spräckning av de alltför stora stenblocken.

För krossningen används en flyttbar anläggning.

Inga anmärkningar mot ansökan

På området kommer man också att lagra, sikta och blanda oförorenade marksubstanser – det vill säga torv, jord och sand – som transporteras från annat håll.

I myndighetsutlåtandena av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Nylands förbund och Borgå stads hälsoskyddssektion har inte framkommit något hinder för verksamheten.

Under kungörelsetiden har inga anmärkningar lämnats in.