Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pyttislada blev 3D-innovationens vagga

Från 2015
Uppdaterad 05.10.2015 08:10.
3D-ladan i Pyttis
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Kommunalhemmets gamla lada i Pyttis har förvandlats till ett innovationscentrum för 3D-skrivare. Här ska all finländsk kunskap inom området samlas på ett och samma ställe.

Verksamheten i det nya innovationscentret för 3D-skrivare kom i gång i september.

Vid innovationscentret kommer man bland annat att syssla med forskning och utbildning i 3D-skrivningens möjligheter. Dessutom vill man erbjuda företag en plattform där de kan testa sina egna idéer och utbyta tankar med andra företag.

Tanken om att grunda innovationscentret uppstod redan 2014. Pyttis kommundirektör Olli Nuuttila berättar att man upptäckte att Finland ligger på efterkälken vad gäller 3D-skrivare.

– Finland har sovit i den här utvecklingen och vi ville väcka upp landet. Det här är en ny möjlighet som vi hittills inte har utnyttjat, säger Nuuttila.

3D-ladan i Pyttis
Bildtext Innovationscentret huserar i den bortre ändan av företaget Timo Teippis lada i Pyttis.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Budgeten för innovationscentret ligger på 427 000 euro. Den största delen av pengarna kommer från EU och staten, medan de olika aktörerna som deltar står för resten.

Centret är ett samarbete mellan Pyttis kommun, Kymmenedalens utvecklingsbolag Cursor, Aalto-universitetet, Kymmenedalens yrkeshögskola och det tekniska universitetet i Fredrikshamn.

Tradition i Pyttis

Pyttis kommun har redan en liten tradition vad gäller att använda 3D-skrivare inom undervisningen i grundskolan. 3D-skrivare har funnits vid Huutjärven koulu redan i ett par år och fler skaffas inom kort.

– Barnen har varit ivriga. Att jobba på små projekt tillsammans är ett bra sätt att undervisa. 3D-utskrifterna kan användas inom många olika ämnen, berättar Olli Nuuttila.

3D-skrivare, modell
Bildtext Ett litet modellexemplar av en 3D-skrivare.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

I södra Kymmenedalen finns också en lång industriell tradition, först inom skogsindustrin och sedan inom maskinverkstadsindustrin som stöder skogsindustrin.

– Därför lämpar sig Pyttis bra för 3D-innovationscentret. Dessutom råkade Pyttis ligga ungefär mitt emellan Fredrikshamn och Esbo där vår huvudsakliga samarbetspartner finns.

Just här, i kommunhusets gamla lada, har många företag fötts och Nuuttila tror att ladan som miljö kan ge upphov till många goda idéer.

3D-ladan i Pyttis
Bildtext Många företag har fötts i kommunalhemmets gamla lada.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Försvunna jobb måste ersättas

Pyttis och Kymmenedalen överlag är ett område som utsatts för en kraftig strukturomvandling. Under de senaste åren har 10 000 jobb försvunnit. De måste ersättas på något sätt. Nuuttila säger att 3D-ladan är en central möjlighet för att göra just det.

– Pyttis kommun vill vara modig och förnybar, och det här projektet passar perfekt in i den strategin. Vi vill skapa nya möjligheter för både Pyttisborna och företagen här.

– 3D-skrivning är en av de här möjligheterna och vi hoppas att det föder ny företagsverksamhet i såväl Pyttis och regionen som Finland överlag, säger Nuuttila.

Tyngdpunkt på industriell tillverkning

Tillämpningsmöjligheterna är oändliga. Ett stort delområde är medicinvetenskapen. Där har man använt 3D-skrivare för att göra olika implantat eller skriva ut realistiska modeller som kirurger kan använda för att öva sig på operationer.

Den här typen av kunskap saknas ändå inom Pyttisprojektet. I stället kommer tyngdpunkten att ligga på industriell tillverkning – först i plast och sedan i metall.

3D-printade delar
Bildtext Bland annat sådana här komplicerade metalldelar kan man skriva ut med 3D-tekniken.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Sakkunnige Jouko Luode vid utvecklingsbolaget Cursor nämner bland annat rapid prototyping som ett exempel.

Man kan skriva ut ett par prototyper och sedan göra en gjutform på basen av den bästa prototypen. Det blir billigare än att tillverka en väldigt dyr gjutform som kanske inte fungerar genast.

– Dessutom kan man tillverka små maskindelar utan fogar, vilket betyder färre ställen där delarna kan gå sönder och bättre möjligheter att optimera materialanvändningen, säger Luode.

Kommundirektör Olli Nuuttila lyfter också fram nyttan för underhållsarbete inom industrin. I stället för att tvingas ha ett stort lager med reservdelar kan industriföretagen skriva ut reservdelar enligt behov.

Jouko Luode (Cursor), Markku Lindqvist och Olli Nuutila (Pyttis kommundirektör)
Bildtext Jouko Luode från utvecklingsbolaget Cursor, projektchef Markku Lindqvist och Pyttis kommundirektör Olli Nuuttila.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

De första skrivarna kommer om en månad

Projektchef Markku Lindqvist berättar att början har gått bra. Till en början har man utarbetat en projektplan och tillsammans börjat gå igenom olika företag för att kartlägga deras behov.

– Som miljö är det här trevligare än ett vanligt kontor och jag har tyckt om att vara här. När man tittar omkring sig här så får man genast inspiration. Det hjälper också att det här är ett lite lugnare ställe att jobba på, säger Lindqvist.

3D-ladan i Pyttis
Bildtext Inspirerande miljö.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Den största delen av produktionen kommer inte att ske i Pyttis, utan till exempel vid de universitet som deltar i projektet. Lindqvist säger ändå att det ska finnas en möjlighet för företag att testa att skriva ut mindre partier också i 3D-ladan.

Ännu finns det inga 3D-skrivare vid innovationscentret, men de första väntas anlända i början av november.

– Meningen är att vi ska skaffa 3D-skrivare för att stöda mindre startup-företag och andra som vill pröva på att använda dem för tillverkning.

3D-printad visselpipa
Bildtext Testexemplar.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

På företagens villkor

Vid innovationscentret kommer dessutom att arrangeras olika utbildningar och workshoppar, till exempel i 3D-skrivningens grunder eller olika tekniker.

Verksamheten utvecklas hela tiden. Lindqvist påpekar att det inte är mening att pracka saker och ting på företagen. Planerna ändras an efter, beroende på företagens behov.

Projektet pågår fram till slutet av nästa år.

– Efter det kommer vi att grunda ett företag för att se till att verksamheten fortsätter efter projekttiden, säger Lindqvist.