Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vindkraften tar ny fart i Larsmo

Från 2015
Här planerar Larsmo vindkraft Ab att bygga det ena av de två vindkraftverk som skall byggas mellan Holm och Gertruds

Det är Larsmo Vindkraft Ab som står för planerna. Bolaget har ett kraftverk i Fränsviken i Larsmo men det är betydligt mindre än de två som nu planeras. Kraftverket i Fränsviken är på 1 MW, de som nu planeras är på 3 MW vardera.

Lars-Erik Östman, vd för Larsmo Vindkraft Ab
Bildtext Lars-Erik Östman

De första planerna smiddes redan 2012, men då var kommunen inte mogen att ge lov. Vindkraftverken placeras mellan Holm och Gertrud. Det ena är tänkt att byggas nära Molnviken, det andra norr om sportcentret i Larsmo på vardera sidan av vägen till Karleby. Vindkraftverken kommer att ha en topphöjd på 170 meter över havsytan.

Undantagslov och bygglov

Bolaget lämnade in anhållan om undantagslov i slutet på augusti i år. De två vindkraftverken räknas som separata projekt.

- Vi räknar med svar inom tre månader om vi får undantagslov eller inte, sedan väntar bygglov och miljötillstånd och det är en längre process, säger vd Lars-Erik Östman vid Larsmo Vindkraft Ab.

Hoppas på lokal finansiering

Enligt offerterna kostar de två vindkraftverk som bolaget planerar inklusive ledningsdragningarna 7,7 miljoner euro.

- I första hand räknar vi med att lokala krafter satsar kapital liksom i Fränsviken, i annat fall tar vi in kapital utifrån. Det finns idag sådana som vill investera i vindkraft, säger Lars-Erik Östman.

Markägarna får tre procent

Larsmo Vindkraft följer SLC:s och MTK:s regler när det gäller markägarnas andel i inkomsterna från verksamheten.

- Inom en 400 meters radie från kraftverket får markägarna dela på tre procent av bruttoproduktionen från vindkraftverken.

Stöd till vindkraft

Stödet till vindkraftsproduktion via inmatningstariffer tar slut när utbyggnaden nått 2000 MW i landet.

- Den gränsen har inte nåtts ännu och vi hoppas vi är med innan den nås.

Räknar med besvär mot projektet

Vindkraftsprojekt brukar leda till besvär och sannolikt är inte heller Larsmo projektet något undantag i det fallet.

- Vi räknar med att det blir besvär, säger Lars-Erik Östman.