Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå går på plus men budgetarbetet haltar

Från 2015
Uppdaterad 05.10.2015 11:31.
Grekisk drachme och euron.
Bildtext Ingås budget går inte ihop med verkligheten.

Budgetarbetet i Ingå haltar. Det finns stora kast både på intäkts- och utgiftssidan.

Kommunen får in över en halv miljon euro mera pengar än beräknat.

Det handlar bland annat om intäkter från försäljning av mark och skog (200 000 euro), lägre kostnader för anstaltvård och boende (100 000 euro), inprickade planearbeten som inte blivit gjorda (35 000 euro), statsbidrag för uppsökande ungdomsarbete (50 000 euro) samt statsandelar i övrigt (200 000 euro).

Men kommunens utgifter ökar också.

Dyrare än budgeterat blir bland annat äldreomsorgens personal (300 000 euro) samt barnskyddet och sysselsättningsstödet (60 000 euro). Skolskjutsarna samt kostnaderna för skolornas och daghemmens vikarier och assistenter är också högre än kommunen räknat med samtidigt som intäkterna från eftis blir mindre än budgeterat (150 000 euro). Avskrivningarna blir också större än beräknat (60 000 euro).

Flera hundra tusen plus

Ingå kommun ser hur som helst ut att göra ett plus i år. Delårsrapporten för årets åtta första månader visar ett överskott på över 400 000 euro.

Fullmäktige föreslås (5.10) anteckna situationen för kännedom. Men enheterna måste förklara varför budgeten inte håller.