Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Första parkeringsautomaten i Jakobstad

Från 2015
Uppdaterad 06.10.2015 20:27.
Maria Malms parkering
Bildtext Maria Malms parkering.

Jakobstad får troligen snart sin första parkeringsautomat. Det är parkeringsplatserna på Maria Malm tomten staden vill sätta en avgift på.

Av allt att döma får bilägarna två val, antingen en månadsavgift eller en timavgift för att parkera på Maria Malm tomten.

Så länge Lemminkäinen ägde tomten planerades dit affärer och bostäder men planerna torkade in. Sedan köpte staden Jakobstad tomten och den har varit allmän avgiftsfri parkeringsplats sedan dess.

Nu är förslaget i tekniska nämnden att platserna blir avgiftsbelagda. Ett månadskort kostar 25 euro alternativt 1 euro per timme. Tiden man måste betala för blir från måndag till lördag klockan 8-18.

I beredningen till tekniska nämnden skriver stadsingenjör Harri Kotimäki att ett lågt timpris är ett bra sätt att vänja stadsborna vid vid avgiftsbelagd parkering. Också Karleby har 1 euro per timme.

Maria Malm till salu

På sikt är tanken att sälja Maria Malm tomten, säger stadsdirektörens ersättare Anne Ekstrand. Då försvinner den parkeringsplatsen, men i det här skedet när bankhuset byggs är det inte aktuellt.

I första hand kommer staden att satsa på torggrottan och att den ska komma i flitig användning. Torggrottan blir färdig till våren och till dess ska staden gå igenom parkeringstiderna i centrum.

I de närmaste kvarteren runt torget planeras korttidsparkering, kanske en halv timme eller en timme med parkeringsskiva. I dag är det vanligaste ett par timmar.

Med korttidsparkering hoppas man få ner bilarna i torggrottan. Något beslut om det ska finnas parkeringsautomater även utmed gatorna finns inte.

Tekniska nämnden sade ja

På tisdagen beslöt tekniska nämnden säga ja till parkeringsautomaten.

Helt enligt förslaget blir timaavgiften 1 euro. Men månadsavgiften höjde nämnden till 30 euro.

Nämnden diskuterade också gatorna runt parkeringsplatsen och tyckte att också de borde avgiftsbeläggas.

Det fördes också en diskussion om de som bor i närheten ska få parkera gratis på natten, men något beslut fattades inte i det här skedet.

Som krav hade nämnden att automaten ska vara av ett slag som ger bilisterna möjlighet att betala avgiften med modiltelefon.