Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Överkommissarie Wahlman: Avvisningar ibland riktigt svåra

Helsingfors-Vanda flygplats sedd ut ett flygplansfönster

Finland försöker nu på flera sätt försnabba avvisningen av asylsökande som inte får lov att stanna kvar.

Bland annat utreder man nu säkerhetsläget i Irak och Somalia för att eventuellt lättare kunna utvisa människor dit.

När ansökan avslagits har personen i fråga vanligtvis 30 dagar på sig att lämna landet frivilligt. Om så inte sker får personen inte inträde i något annat land i Schengenområdet.

Tvångsavvisningar av asylsökande handhas konkret av Helsingfors utlänningspolis.

I praktiken sköts avvisningen med bil, båt, charterflyg eller beställt flyg. De lokala myndigheterna möter vid destinationen.

En av de poliser som sysslar med det här är överkommissarie Kaj Wahlman. Han säger att det är polisens skyldighet att verkställa beslut som fattats av andra myndigheter..

Hur känns det att avvisa?

- Besvärliga fall är svåra också för avvisarna, men vanligtvis går beslutet via andra myndigheter och vi bara verkställer. Vi tar inte ställning till den humanitära situationen, säger Wahlman.

Enligt Wahlman är det dock ibland svårt att förstå myndighetsbeslut, särskilt då det gäller familjer där familjemedlemmar redan har fått jobb och som kanske har bott här i flera år.

- Vi får inte ge lugnande medel åt de som avvisas utan deras medgivande, men vi brukar ha läkare med på flyg om situationen bedöms vara sådan att det behövs. Det gäller särskilt barnfamiljer och äldre personer.

Det här binder ju mycket polisresurser?

- Vi brukar ha två, tre poliser med per utvisad , det beror lite på. Vi gör en riskanalys varje gång, och på långa flygningar till länder i Afrika eller Mellanöstern kan till och med fyra poliser per utvisad vara med på resan.

- Tre plan med utvisade albaner har nyligen flugits till Tirana, och det har krävts en hel del polisresurser - 50 poliser per flyg.

Wahlman säger att polisen ibland får handräckning av gränsbevakningen.

Migrationsverket börjar inom kort fatta beslut om de irakier som under de senaste veckorna kommit till Finland.

Ni har mycket jobb framför er?

- Ja, vi ska försöka följa samma system när Migrationsverket börjar fatta beslut angående Irak.

- Men det är underligt många som säger att de vill resa hem.

Rolf Streng intervjuade överkommissarie Kaj Wahlman