Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad svarar Högsta förvaltningsdomstolen

Från 2015
Sommarstugor i Kristinestad
Bildtext Sommarstugor i Kristinestad.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Stadsstyrelsen i Kristinestad vidhåller att beslutet om tomtarrenden är lagligt. Det säger man i sitt svar till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett besvär inlämnades till Högsta förvaltningsdomstolen mot beslutet om nivån på villaarrenden i Kristinestad.

I juli fick staden Kristinestad rätt efter att Vasa förvaltningsdomstol förkastade ett besvär från ett tiotal arrendatorer. Arrendatorerna ansåg att de inte behandlats likvärdigt och att höjningen av arrendet var oskäligt.

Enligt det beslut som stadsstyrelsen tog i december 2014 ska alla tomter beläggas med ett årligt arrende på 850 euro. Till det tillkommer 0.55 euro per kvadratmeter.

Högsta förvaltningsdomstolen ber nu om stadsstyrelsens förklaring senast den 13 oktober.

Skillnad på tomternas kvalitet

De som besvärat sig hänvisar bland annat till att staden tidigare konstaterat att det finns en stor skillnad på tomternas kvalitet och att högre legoavgifter skulle förutsätta en klassificering av tomterna.

Det här konstaterades i stadsstyrelsen i december 1998. I det beslut från december 2014 som nu överklagas har staden gått in för en lösning som grundar sig enbart på tomternas storlek, inte deras kvalitet.

I stadsstyrelsens svar till Högsta förvaltningsdomstolen, som slogs fast på måndag kväll, skriver man att fullmäktiges beslut från december 2014 inte kan anses strida mot jämlikhetsprincipen.

Man anser också att beslutet inte har tillkommit i oriktig ordning, att fullmäktige inte har överskridit sin befogenhet eller att beslutet är lagstridigt på något annat sätt.

Privata serviceboenden

Tre privata aktörer får reservera tomter i Kristinestad. Det rör sig om företag inom äldrevården som vill bygga serviceboenden.

Företagen är Kaarinan Yrityspalvelut, Esperi Care och MaJo Hoivakiinteistöt.

Men staden förbinder sig inte att köpa platser av företagen.

- Med den ekonomi vi har kan vi inte börja reservera platser. Dessutom är det i slutändan vård- och omsorgsnämndens sak att besluta om det, säger stadsstyrelsens ordförande Åsa Blomstedt (SFP).