Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Hon skickar ut Gäddan och gänget

Från 2015
Uppdaterad 14.10.2015 08:38.
Julia Scheinin
Bildtext Julia Scheinin
Bild: yle/Maud Stolpe

Lokala vettiga lösningar är ledstjärnan då Biosfärområdet försöker uppfylla målen att bevara, utveckla och stöda våra skärgårdssamhällen.

Byabelysning med hjälp av vindkraft, rekotorg med lokala produkter och ett utvidgat mathantverksprojekt är några av de konkreta projekt man gärna satsar på inom Skärgårdshavets biosfärområde. Nu söks pengar för flera olika projekt, medan redan pågående fortsätter.

Skärgårdshavets biosfärområde

Skärgårdshavets biosfärområde inrättades 1994 och är ett av ungefär 600 biosfärområden i 120 länder. Biosfärområdet hos oss består av Skärgårdshavets nationalpark och området kring den.

I praktiken betyder det tusentals öar i Åbolands skärgård, där det idag bor knappt fyra tusen personer, varav 80% har svenska som modersmål.

Målsättningen inom området är att satsa på en hållbar utveckling, vilket innebär att den unika naturen ska bevaras samtidigt som skärgårdssamhället ska utvecklas på ett ekonomiskt och socialt sätt plus att forskning inom olika områden ska främja det här.

Med andra ord ska folk kunna leva i skärgården också i fortsättningen utan att naturen tar skada och utan att behöva leva på stenåldersnivå.

Marinbiolog Julia Sceinin är nu vikarierande koordinator för biosfärområdet och ser fram emot alla nya utmaningar och konkreta projekt.

Fortsatt mathantverk

Ett projekt som nu är aktuellt och som man söker finansiering för är ett fortsatt utvidgat mathantverk. Detta i och med att det första projektet ansågs lyckat och har visat sig fruktbart.

Tanken är att utvidga projektet till att gälla hela det tvåspråkiga kustområdet plus Åland. Dessutom är det tänkt att de råvaror, som tas med, blir fler och omfattar spannmål, mjök, fisk, kött, bär och frukter.

Potentiella deltagare är redan vana matlagare, men också odlare och andra producenter som vill utveckla sina produkter eller få hjälp med marknadsföring och försäljning.

Projektet är beroende av extern finansiering och är tänkt att förverkligas tillsammans med yrkeshögskolan Novia. Om mathantverket får en fortsättning skulle det inledas redan vid årsskiftet.

Uppfinn inte hjulet på nytt

En annan sak man vill satsa på inom bisosfärsområdet är att ordna kunskapsverkstäder för att lära ut hur man på olika håll har hittat olika lösningar till att ta vara på det lokala då det gäller energilösningar.

För Åbolands del kunde vinden och solen utnyttjas effektivare för att producera el, plus att till exempel vassen och annat som anses som avfall kunde utvecklas till pellets.

Via kunskapsverkstäder av det här slaget skulle hjulet inte behöva uppfinnas på nytt på varje ställe säger Julia Scheinin.

Gäddan och gänget

Skärgårdshavets biosfärområde har också egna mindre projekt, som fortgår. Ett av dem är Gäddan och gänget.

Konkret betyder det att alla dagisar i Pargas är involverade och får besök av Gäddan och gänget, som kommer åkande med buss i en sump till de olika daghemmen.

Det hela handlar om mjukisdjur, som har med sig ett litet häfte med berättelser om varför de kommit upp på torra land och hur det ser ut under vattenytan.

Årets tema är undervattensnaturen med allt det vackra och fula som finns där. Barnen ska då själva få fundera på hur vi kan få havet renare och deras lösningar brukar vara nog så kreativa.

Barnens lösningar visas sedan i utställningar så att föräldrar och beslutsfattare får veta hur framtiden borde se ut.

Då det gäller äldre barn kommer Julia Scheinin att i vår besöka alla sjundeklassister i Pargas och på Kimitoön och då kommer temat förmodligen att beröra energieffektivitet. Där handlar det inte om mjukisdjur men förhoppningsvis får eleverna komma med ut i naturen.

För en vuxnare publik ordar biosfärområdet bland annat vinter- och sommarträffar och också då brukar man försöka få ut folk i naturen. I somras besöktes insjön på Björkö och det var en mycket populär utflykt.

Mer om ämnet på Yle Arenan