Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Grannens kompost är ful!

Från 2015
Grannakuten
Bild: Eva Frantz

Bästa Grannakuten, min granne lassar sin trädgårdkompost längs med tomtgränsen. Löv, avklippta buskgrenar m.m. Det ser jättefult ut för det förmultnar ju inte. Just nu har marknivåskillnaden blivit flera decimeter. Vad finns det för regler för kompostering nära tomtgränsen?

Samma granne har oskötta buskar som sträcker sig över gränsen och fula stora aspar som skräpar ner på vår tomt. Hon vägrar ta ner träden och vill inte heller föryngringsbeskära sina buskar. Vad kan jag göra åt det här?

Jurist Marina Furuhjelm svarar:

Juristen Marina Furuhjelm
Bild: Eva Frantz

"När det handlar om kompostering av matrester kan kommuner ha vissa regler, men då det gäller trädgårdsavfall finns det sällan ett regelverk. Så länge man håller sig på den egna tomten får man kompostera trädgårdsavfall.

Det finns inte heller regler för hur långt ifrån gränsen man får kompostera, så länge det inte är fråga om att man bygger någonting i anknytning till komposten."

Lövhög ej samma som marknivå

"Ifall marknivån har höjts markant finns det däremot förordningar att tillämpa. I planen finns det ju fastslaget hur hög marknivån ska vara, till exempel så att vatten inte ska rinna in på granntomten. En tydlig höjdskillnad är ju inte ett problem som uppstår på några månader, men med tiden kan ju ivrigt komposterande leda till att marknivån höjs. Då är det byggnadsnämnden som ska ingripa. Men märk väl att en hög med löv ju inte är samma sak som en markhöjning, det är den fasta markens höjd som räknas.

Så om problemet främst är att komposten är ful att titta på kan det vara svårt att åberopa lagen i det här fallet."

Kapa kvistar om grannen vägrar

"Gällande träden finns det lagstiftning från 1920-talet som fortfarande är giltig. En paragraf gör gällande att om grannens trädgrenar kommer över på din sida så att löven faller på din gräsmatta eller ditt tak har du rätt att klippa av dem. Men detta får du göra först efter att du först bett markägaren åtgärda saken. Om grannen vägrar har du rätt att kapa kvistarna eller grenarna som kommer över på din sida. Dock inte själva trädet, för det står ju antagligen på grannens sida."

Formuläret är inte längre tillgängligt.

Mer om ämnet på Yle Arenan