Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Förslag: Lättare för flyktingar bevisa sin yrkeskunskap

Från 2015
Uppdaterad 14.10.2015 10:00.
En grupp kollegor har möte runt ett kaffebord.
Bildtext Flyktingar ska kunna bevisa sin yrkeskunskap också utan examensbetyg, anser yrkeshögskolan Metropolia.
Bild: CC0

Vid yrkeshögskolan Metropolia vill man grunda ett center där asylsökande kan få sina yrkeskunskaper bedömda. Många som flytt sitt hemland har inte sina betyg med sig.

- Tanken är att den som bedöms får något slags intyg att söka jobb med. Det handlar inte om en finländsk examen, berättar Johanna Holvikivi vid Metropolia.

Alternativ till formell process

Vi har diskuterat om vi kunde lösa situationen på något annat sätt än den formella vägen där man kräver examensbetyg.

Johanna Holvikivi, Metropolia

Enligt Holvikivi har man vid yrkeshögskolan funderat mycket på de asylsökandes framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

- Vi har diskuterat om vi kunde lösa situationen på något annat sätt än den formella vägen där man kräver examensbetyg.

Många av dem som har flytt sina hemländer har också lämnat sina betyg efter sig och har svårt att bevisa sin yrkeskunskap.

Med hjälp av Metropolias lärare och samarbetspartners inom branschen skulle man kunna bedöma personers kunskaper och ge dem ett intyg som hjälper dem i arbetssökandet.

Kombinera yrkesstudier med finska

Det skulle också vara fiffigt att kombinera studier i finska med yrkesstudier.

Utbildningsdirektör Liisa Pohjolainen

Vid utbildningsverket har utbildningsdirektör Liisa Pohjolainen inte hört om Metropolias initiativ. Däremot har man funderat på hur man bäst kan ordna utbildning för dem som nu kommer till Finland.

- Vi måste kartlägga flyktingarnas tidigare kunskaper för att kunna planera utbildningen bättre. Det skulle också vara fiffigt att kombinera studier i finska med yrkesstudier.

Redan i dag kartlägger man invandrares yrkeskunskap när de söker sig till en utbildning. Tidigare studier och arbetserfarenhet räknas också till godo i den finländska examen.

Fokus på tekniska utbildningar

Många av de asylsökande är unga män med teknisk utbildning, så i början kommer fokus att ligga på just tekniska utbildningar. Så småningom kunde centret också bedöma till exempel utbildningar inom business.

Det här kräver förstås förhandlingar och beslut om vem som ska finanisera ett eventuellt center.

Johanna Holvikivi, Metropolia

Metropolias rektor har personligen överlämnat en motion till Sanni Grahn-Laasonen (Saml) och näringsminister Olli Rehn (C). Också arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf) har fått ta del av motionen.

- Det här kräver förstås förhandlingar och beslut om vem som ska finanisera ett eventuellt center. Men vi hoppas att frågan går framåt med snabb tidtabell, säger Johanna Holvikivi.

Utbildning och sedan arbete

På flyktingförläggningen i Krämertsskog är det tomt kring lunchtid, och det är svårt att få ta på någon som är villig att berätta för en reporter om sina tankar kring framtida arbetsmöjligheter i Finland.

- Vi har hört att många finländare har en negativ bild av flyktingar och därför undviker vi medierna. Men vi läser Yles nyheter varje dag, förklarar Abdullah Jarkas, som kommer från Syrien.

Efter övertygelser om att intervjun endast berör deras framtid i Finland och inte hur de tagit sig till landet, ställer Jarkas och hans irakiska rumskompis Mustafa Shihani ändå upp för en intervju.

- Före kriget arbetade jag för ett EU-finansierat utvecklingsprojekt och efter att kriget inletts jobbade jag med internrevision på en privat bank. Jag har en kandidatexamen i ekonomi och nu önskar jag att jag kunde avlägga en magister i Finland, säger Jarkas.

Även Al Shihani har en kandidatexamen och har arbetat med inredningsarkitektur i Dubai, men fick inte uppehållstillstånd i landet utan var tvungen att återvända till Bagdad. Hans dröm är en karriär inom den akademiska världen.

- Jag skulle vilja göra en magister och sedan doktorera för att kunna arbeta inom undervisning. Jag gillar det akademiska angreppssättet, säger han.

jag kan kanske inte vara lärare här. Jag vet inte vad jag ska göra sedan.

Mustafa Al Shihani, flykting.

Språket går före utbildning

Båda är medvetna om att få flyktingar lyckats sysselsätta sig i Finland, men ser ändå positivt på sin framtid.

- Jag måste förstås lära mig finska och svenska, och dessutom förbättra min engelska. Men jag tror att jag kan jobba på en bank i Finland efter att jag avlagt en magisterexamen här, säger Jarkas.

- Att avlägga en magister är åtminstone möjligt, men jag kan kanske inte vara lärare här. Jag vet inte vad jag ska göra sedan, säger Al Shihani.

Alla skolor och arbetserfarenhet finns listade på våra konton i den professionella webbtjänsten Linkedin, du kan kolla upp det där om du vill.

Abullah Jarkas, flykting.

Han poängterar ändå att bådas främsta fokus just nu är att lära sig språket.

- Förstås måste vi lära oss finska, säger Al Shihani och Jarkas instämmer.

- Och vi har faktiskt de utbildningar vi påstår. Alla skolor och arbetserfarenhet finns listade på våra konton i den professionella webbtjänsten Linkedin, du kan kolla upp det där om du vill. Vi vill inte att man tror att vi sitter här och ljuger, säger Jarkas.