Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flyktingar på väg till Finland kan stoppas i Sverige

Från 2015
Flyktingar på asylmottagning i Hennala i Lahtis den 25 september 2015.
Bild: Lehtikuva

Det ser ut att bli en vändpunkt då det gäller mängden asylsökande som tar sig till Finland via Sverige. Orsaken är svenska polisens skärpta utlänningskontroller.

För ett par veckor sedan intensifierade Stockholmspolisen sina utlänningskontroller och nu följer resten av landet efter.

Utlänningskontrollerna har också tidigare hört till polisens uppdrag, men på grund av den akuta flyktingsituationen har man inte prioriterat kontrollerna. Nu kommer polisen att i större skala börja kontrollera personer som anländer till bland annat Malmö, Trelleborg, Göteborg och Stockholm.

Polisen kontrollerar om de anländande har laglig rätt att uppehålla sig i landet. Om det handlar om transitflyktingar som vill åka vidare till Finland eller Norge, så kommer polisen att uppmana personerna att söka asyl hos Migrationsverket i Sverige. Om man inte vill göra det så kan man tas i förvar eller avvisas.

- Vi vill inte att Sverige ska bli ett transitland. Det finns en lagstiftning som alla har att förhålla sig till, också flyktingarna, säger Ewa-Gun Westford, informationsansvarig för polisen i Skåne till Yle Nyheter. Men kontrollerna kommer inte att genomföras till hundra procent och en del av transitflyktingarna kommer att kunna ta sig vidare.

"Regeringen har inte påverkat frågan"

Tidigare har regeringsföreträdare i Sverige betonat att man inte tvingar någon att söka asyl i Sverige.

Det stämmer att man inte kan ha ett asyltvång, men det här har i praktiken tolkats som att de svenska myndigheterna har sett mellan fingrarna, och låtit flyktingar passera vidare till Finland och Norge. Finlands inrikesminister Petteri Orpo (Saml) har vid flera tillfällen riktat kritik mot att de svenska myndigheterna inte genomför tillräckliga kontroller. I samband med de senaste ministermötena har Finland och Sverige betonat att alla länder ska följa de regler som finns, det vill säga registrera de flyktingar som anländer.

Har diskussionerna med Finland påverkat beslutet om utlänningskontrollerna?

- Vi har inte tagit något nytt beslut, inte från regeringshåll. Det här hör till polisens inre utlänningskontroller och det är polisen som själv fattar beslut om sitt arbete, säger Fredrik Persson, pressekreterare för inrikesminister Anders Ygeman.

- Polisen genomför inre utlänningskontroller som en del av sitt vanliga arbete, men eftersom situationen har varit så speciell, så har de valt att prioritera ordning och säkerhet. Nu har polisen meddelat att de återgår till en mer normal nivå vad gäller hur många kontroller som genomförs, säger Persson.

Diskussion mellan Finland och Sverige

Samtidigt finns det en medvetenhet både på finsk och svensk sida om att poliskontrollerna i praktiken kommer att ha en inverkan på mängden transitflyktingar som söker sig till Finland.

Vid polisinrättningen i Lappland uppger man att det antal asylsökande som anlände i går och i dag har rört sig om 200-250 personer jämfört med 350-400 dagarna innan. Redan för ett par veckor sedan konstaterade migrationsminister Morgan Johansson att Stockholmspolisens intensifierade kontroller kan ha en effekt på antalet asylsökande som reser vidare till Finland. Nu kan trenden komma att bli tydligare.

- Det är absolut en konsekvens att fler kommer att söka asyl i Sverige, säger Jonatan Holst, pressekreterare för Morgan Johansson.

Diskussion om artikeln