Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors lungor hotade?

Från 2015
Uppdaterad 06.11.2015 12:00.
Tavastehusleden, stadsboulevard
Bildtext Tavastehusleden kunde bli en stadsboulevard.
Bild: Tuulikki Peltomäki / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingfors förbereder en ny generalplan som väcker förfäran bland miljöfolket. Generalplanen kan bli ett av höstens hetaste samtalsämnen i Helsingfors kommunalpolitik.

Den kommande generalplanen hotar att minska på huvudstadens natur- och grönområden. Planerna på att bygga bostäder för tusentals invånare i Centralparken väcker upprörda känslor.

Det är verkligen mycket dåligt och ett stort minustecken om antalet naturområden minskar

― Keijo Savola, Finlands naturskyddsförbund

De som kritiserat planen misstänker att det förslag som nu behandlas inte tål en noggrannare utredning. Staden igen anser att förändringarna inte blir så stora i Centralparken.

Helsingfors kan växa med 250 000 invånare till 2050

Generalplanen, som ska godkännas nästa år, visar var det byggs bostäder och vilka grönområden som kan få stryka på foten. Förslaget visar hur Helsingfors kunde växa med 250 000 invånare fram till år 2050.

Förslaget till generalplan hade väckt upprörda känslor redan före tisdagens nämndbehandling. Många anser att planen innebär att stadens natur och rekreationsområden kommer att minska för mycket. Bland annat skulle innerstaden expandera längs motorvägarna som modifieras till stadsboulevarder.

"Ett obalanserat förslag"

Skyddsexpert Keijo Savola från Finlands naturskyddsförbunds nyländska kretsförbund tycker att förslaget är obalanserat.

- Förslaget är alltför vagt, till exempel när det gäller grönområden, men samtidigt definieras de effektiva bostadsområdena väldigt noggrant. Frågan är om ett så här obalanserat förslag går att föra vidare. Jag tror att det här kommer att granskas ända upp i högsta förvaltningsrätten, säger Savola.

7 000 – 8 000 invånare i Centralparkens västra del

Effekterna för Centralparken är trots allt ganska begränsade.

― Marja Piimies, stadsplaneringskontoret

En av stadsboulevarderna planeras vid Tavastehusleden. Om det förverkligas så försvinner en bit av västra Centralparken.

- Förslagen till byggande är helt omöjliga. Om planerna förverkligas blir Centralparken på det området mycket smalare. Centralparken är Helsingfors viktigaste enhetliga natur- och rekreationsområde, säger Savola på Finlands naturskyddsförbund.

Arkitekt Marja Piimies på Helsingfors stadsplaneringskontor anser att förslaget till generalplan inte har en stor påverkan på Centralparken.

- Effekterna för Centralparken är trots allt ganska begränsade. Snarare kan man tänka sig att den delen av parken skyddas från buller. Stadsboulevarden bilder en bullervägg som skyddar parken från oljud, säger Piimies.

I Centralparkens västra del - alltså längs Tavastehusleden - planeras enligt Piimies bostäder för 7 000-8 000 invånare. Det är ännu oklart hur gränsen mellan stadsboulevarden och Centralparken kommer att se ut.

- I det här skedet när generalplanen görs funderar vi ut hur byggandet kunde förverkligas, men noggrannare gränser för byggandet dras först i detaljplanen. Generalplanen baserar sig på hektarstora rutor, och med dem går det inte att dra en exakt gräns, säger Piimies.

”Det går inte att utlokalisera grönområden tio kilometer bort”

Förutom i Centralparken föreslås också byggande på Vårdö, Ramsöudden och i Tomtbacka. Keijo Savola från Finlands naturskyddsförbunds nyländska kretsförbund tycker det är bekymmersamt att Helsingfors grönområden minskar.

- Det är verkligen mycket dåligt och ett stort minustecken om antalet naturområden minskar och rekreationsområdena blir mindre. Grönområden är absolut nödvändiga för till exempel pensionärer och barn, och kan inte utlokaliseras tio kilometer bort, säger Savola.

Yle Uutiset/Riikka Luukkonen