Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Brist på tolkar i arabiska

Från 2015
Uppdaterad 06.10.2015 20:13.
Grafik av person som intervjuas i samband med asylansökan
Bild: Yle/ Nyhetsgrafik

Behovet av tolkar i arabiska har ökat i och med att allt fler asylsökande anländer till Finland.

Just nu finns det inte tillräckligt många tolkar som behärskar språket och som har kompetens att agera som tolk.

Företagen som förmedlar tolkningstjänster försöker rekrytera fler arabiska tolkar, men upplever att det är svårt att hitta kompetenta personer.

Ett krävande yrke

- Det är inte lätt att hitta erfarna tolkar, säger Tarja Salonen, vd på ett tolkningsföretag.

- Det är bland annat till oss som myndigheterna ringer när de behöver en tolk. Just nu frågas det främst efter arabiska tolkar, vilket det råder brist på - trots att vi har över 100 arabiska tolkar på våra lönelistor.

I dag kan i princip vem som helst agera som tolk, och utbudet varierar därför kraftigt. Det här kan vålla problem för kunder som använder sig av tolkningstjänster.

Här anställer man i första hand yrkesutbildade tolkar. Dessutom satsar man också resurser på att vidareutbilda de anställda tolkarna så att de kan klara av även oväntade situationer.

Tolkutbildning ges på yrkeshögskolan Diak

I dag finns det inget register över hur många yrkesutbildade det finns i Finland. De flesta tolkar har genomgått en ettårig utbildning. Men sedan 2011 har yrkeshögskolan Diak gett tolkar en yrkeshögskoleutbildning.

Det är främst studerande med invandrarbakgrund som söker sig till den tre och ett halvt år långa tolkutbildningen.

Men också på yrkeshögskolan Diak har man haft svårigheter att hitta studerande som kan agera som arabiska tolkar.

- Ingen arabisk tolk utbildas i år eftersom det inte finns tillräckligt kompetenta sökande, säger Pirjo Pouttu, lektor i kontakttolkning på Diak.

Att vara tolk är inget lätt arbete. Personen måste kunna flytande finska både skriftligt och muntligt förutom sitt eget modersmål. Dessutom måste tolken vara pålitlig, punktlig, snabb och allmänbildad.