Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Planerna på fiskvägar i Svartån går framåt

Från 2015
Kraftverket i Billnäs bruk.
Bildtext Fiskvägen vid kraftverket i Billnäs kommer att bli den dyraste på grund av den historiska miljön.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Drömmen om fiskvägar i Svartån är nu ett steg närmare att bli sann. Planeringen har nu kommit så långt att det är aktuellt att ansöka om lov.

I 30 år har fiskvägar i Svartån varit på tapeten. De senaste åren har Raseborgs stad tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) drivit på och nu börjar arbetet bära frukt.

Fiskvägar i Svartån

  • Fyra stycken fiskvägar planeras i ån mellan Pojoviken och Lojo sjö
  • Fisktrapporna byggs för att laxfiskar ska kunna ta sig upp i ån
  • Fiskvägarna ska rädda flodpärlmusslan, som är utrotningshotad

Nästa steg i processen är att ansöka om lov. Man kommer först att söka lov för fiskvägar i Billnäs och Åminnefors och i ett senare skede för Åkerfors och Svartåfors.

Det uppskattas ta ett och ett halvt år innan loven beviljas.

Bygget kommer bli knepigt

När fiskvägarna fått grönt ljus är det fritt fram att börja bygga. Byggandet kommer däremot att vara tufft. År 2007 föll planerna på fiskvägar eftersom byggandet ansågs bli för svårt.

- Det kommer inte vara lätt. Det är handlar om gamla och värdefulla miljöer, konstaterar Mikko Koivurinta vid NTM-centralen.

Bild på hur fiskvägen ska byggas i Billnäs.
Bildtext Såhär ska fiskvägen i Billnäs se ut.
Bild: Maveplan

Fiskvägar planeras vid kraftverksdammarna i Åminnefors, Billnäs, Åkerfors och Svartåfors. Fiskvägarna beräknas kosta cirka en miljon per damm.

EU kommer att stå för en del av finansieringen. Staten och Raseborg, Lojo och Vichtis kommer också att bidra.

Hur mycket de olika parterna betalar är ännu lite oklart men finansieringen ska nog ordna sig, tror Mikko Koivurinta.

- Nog får man på något sätt insamlat pengarna.

Fiskvägarna ska bli verklighet den här gången

Om man får tro Koivurinta så ska drömmen om fiskvägar den här gången bli sann.

- På andra håll i Finland bygger man fiskvägar så nog ska det börja hända också i Svartån.

Flodpärlmussla i Svartån.
Bildtext Flodpärlmusslan bor i Svartån. Den behöver laxfiskar för att föröka sig men för tillfället kommer fiskarna inte upp i ån på grund av kraftverksdammarna.
Bild: YLE/Mikaela Sonck

Tidtabellen för projektet är ännu lite oklar. Allt beror på hur länge tillståndsprocessen drar ut på tiden, om någon besvärar sig och hur finansieringen blir. Det kan handla om allt mellan tio till tjugo år.

Muddring hjälper inte mot översvämningar

Till projektet hör även att bygga översvämningsskydd vid Svartån. Statistik visar att det förekommer problem med översvämning av ån 38,5 dygn i året.

En å med spegelklart vatten, omringad av träd som har gulnande blad.
Bildtext Svartån.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Utredningar visar att det inte hjälper att muddra i ån.

Alternativet som nu ska utredas närmare är att man reglerar vattnet i Lojosjön. Det här kunde minska på trycket på Svartån och leda till att vattenståndet hålls mera stabilt.