Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo justerar upphandlingsrutiner

Från 2015
sibbo kommunvapen

Det har förekommit brister och fel i upphandlingen. Det vill Sibbo kommun undvika i framtiden.

Sibbo inför nya rutiner för kommunens upphandling. Det här sker efter att det visat sig att upphandlingslagen och kommunens egna anvisningar inte alltid har följts fullt ut.

Det var kommunens revisor som upptäckte bristerna i material- och förnödenhetsupphandlingarna.

Enligt den nu framtagna planen för att åtgärda bristerna ska Sibbo bland annat utveckla sitt upphandlingsförfarande, uppdatera upphandlingsanvisningen och konkurrensutsätta sina upphandlingar.

Under hösten ska kommunen ta i bruk ett nytt upphandlingsprogram. Samtidigt ska förvaltnings- och verksamhetsstadgan granskas.