Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo vill ta till vara värme från reningsverk

Från 2015
Vattenreningsverk i Finnå, Esbo
Bildtext Det lönar sig att ta till vara värmen från avloppsreningsverk.

Lojo stad vill utnyttja spillvärme från avloppsreningsverket i Peltoniemi. Utredningar visar att det är ekonomiskt lönsamt för staden att ta till vara värmen.

Dessutom kan det ses som en del av stadens mål att minska på växthusgaserna.

Staden strävar efter att få in ett investeringsanslag för ändamålet i sin budget de kommande åren.

Det kostar 90 000 euro att bygga om avloppsreningsverket så spillvärmen kan tas till vara. Staden sparar årligen 20 000 euro på att utnyttja spillvärmen.