Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringens spetsprojekt – mera hur än vad

Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Statsminister Juha Sipilä

Särskilt mycket nytt innehöll statsminister Juha Sipiläs (C) meddelande till riksdagen om spetsprojekten inte. Bland annat finansieringen sa Sipilä ingenting om, trots att det handlar om fem projekt värda en miljard euro.

Sipilä nöjde sig med att än en gång presentera de fem spetsprojekten. Och betonade hur projekten ska genomdrivas, tväradministrativt, intensivt kollegialt, och tillämpande det strategiska ledarskap som är normen i andra branscher och i och med detta också i politiken.

Det här ska ge bättre fokus på de stora ärendena.

Statsministern sa att spetsprojekten inte handlar om kompensation för nerskärningar. Förändring kräver investeringar, säger han.

Sysselsättningen och konkurrenskraften ska ändras genom att företagen får stöd för produktutveckling, tillväxtfinansiering och exportsatsningar. Normer ska slopas, utkomstskyddet för arbetslösa reformeras och det ska bli lättare att ingå lokala avtal.

Kompetens och utbildning blir bättre då grundskolan får en ny pedagogik, i högskolorna ska det bli lättare att studera året om.

Då det gäller välfärden och hälsan ska servicen bli mer kundorienterad, effektiv, kostnadseffektiv och samordnad, bland annat via ökad digitalisering.

Finland skall bygga i trä

Inom bioekonomi och ren teknik är målet att bli fri från kolberoendet, och öka andelen förnybar energi. Att bygga i trä ska bli vanligare.

Målet är också ett normtalko som slopar onödiga regler och byråkrati.

Regeringen lovar genomföra vårdreformen, och minskar kommunernas kostnader med en miljard då uppgifterna och skyldigheterna minskas.

Statsministern understryker att reformerna är nödvändiga, välfärdssamhället förlitar sig alltör mycket på långivarnas goda vilja. Finland måste styra förändringarna, inte förändringarna Finland.

- Den förnyare som finns inom oss alla ska uppmuntras att stiga fram. Det är bara att sätta igång, friskt och hurtigt, säger Sipilä.