Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Finland skulle vinna på en lättare integrering

Från 2015
Uppdaterad 07.10.2015 16:27.
Frivilliga från Röda korset leker med barn på flyktinganläggningen i Rödbergen i Helsingfors.
Bildtext Frivilliga från Röda korset leker med barn på flyktinganläggningen i Helsingfors.
Bild: Leena Koskela, Röda korset

Till pappers har Finland idag tillsammans med Sverige världens bästa integreringsprogram. Men verkligheten ser annorlunda ut och i praktiken är integreringen tungrodd, byråkratisk och tjänstemannadriven.

Det säger Kalle Myllymäki som är chef för invandringsfrågor vid närings-, trafik-, och miljöcentralen i Egentliga Finland.

Invandringsdirektör Kalle Myllymäki
Bildtext Invandringschef Kalle Myllymäki hoppas på nya lösningar för tackla de utmaningar som Finlands integrationsmodell står inför.
Bild: Yle/Jesper Alm

- Finland skulle dra nytta av en lättare integreringsmodell med skräddarsydda lösningar, säger Myllymäki. De gamla modellerna klarar inte av mängden asylsökande som nu ska integreras.

Skräddarsydda lösningar så långt det går

Den nya modellen är tänkt att ledas av myndigheterna i samarbete med företagare, aktörer från tredje sektorn och frivilliga. Målet är en effektivare integrering som skulle leda till att de asylsökande kommer snabbare in i arbetslivet.

- Pusslet är långtifrån färdigt och visst finns det ännu frågor som vi måste få svar på men stirrar vi oss blinda på riskerna blir vi snabbt handlingsförlamade. Alla vinner på att integrationen är effektiv och att flyktingarna får snabbt bli en del av samhället.

Enligt försiktiga beräkningar kan 15000 personer behöva integreras nästa år. Men alla har inte samma sorters behov och kommer från olika bakgrund så därför kunde det vara klokt att hitta nya lättare skräddarsydda modeller som skulle vara effektivare.

Många är högutbildade och vana företagare

- Jag har jobbat med flyktingfrågor i över 20 år och de irakier som jag exempelvis har träffat nu är nästan alla högutbildade och har mycket erfarenhet av företagande. Att inte utnyttja det här skulle vara ett stort misstag för den enskilda individen men också för det finländska samhället som är i stort behov av nya idéer och innovationer.

Enligt Myllymäki är tanken att de som behöver mer stöd skulle fortsättningsvis integreras enligt den traditionella modellen. Men de som har resurserna och energin att bli sin egen lyckas smed skulle få ett
individuellt stöd att och hjälp att exempelvis starta upp eget.

Pappershögar
Bildtext Finlands nuvarande integrationssystem är byråkratiskt och tungrott. För att klara av den stora mängden asylsökande behövs nu ett lättare system.
Bild: Malin Ekholm/Yle

Mer valuta för pengarna efterlyses

Myllymäki sticker inte under stol med att den nya lättare integrationsmodellen också skulle vara ett sätt att spara pengar. Genom att luckra upp systemet kunde man effektivera integreringsarbetet och få mer valuta för pengarna.

- Hittills har det varit viktigt att alla som kommer hit lär sig finska eller svenska. Men vad är det som säger att det inte skulle räcka med engelska?

Tidtabellen för den nya modellen är ambitiös och får den grönt ljus kan de första regionerna ta i bruk den redan vid årsskiftet.

Om erfarenheterna är goda kan den nya lättare integrationsmodellen vara i bruk i hela landet senast i slutet av 2016.