Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingen väg i Ingå med på statens förbättringslista

Från 2015
Uppdaterad 08.10.2015 14:53.
Stamväg 51 i Degerby
Bildtext Det finns inga grupperingsfiler vid Degerbyavtaget.

Ingå är inte nöjd med de vägplaner som staten har för kommande år.

Ingen väg i Ingå finns med på Närings-, trafik- och miljöcentralens lista över satsningar för åren 2016 - 2019.

Kommunen har länge lobbat för Degerbykorsningen och kräver nu att stamväg 51 omedelbart breddas så det finns plats för grupperingsfiler.

Ingå vill också att väg 186 från Ingå djuphamn till Svartå grundförbättras och beläggs med ny asfalt.

Samma önskemål gäller för:

- Täktervägen på sträckan från 51:an till Täkter station
- Solbergvägen mellan Solberg och Flyth
- Västankvarnvägen
- Stenbrovägen

NTM-centralen beklagar att man har mindre pengar till sitt förfogande än tidigare, endast 90-95 miljoner euro per år. De pengarna räcker knappt till dagligt underhåll så att vägarna hålls farbara.

Utöver det prioriteras reparationen av nästan 100 broar och ett tiotal vägkonstruktioner. Det perifera vägnätet får vänta.

För närvarande finns det 600 kilometer väg i Nyland som kräver grundreparation. NTM-centralen uppskattar att siffran mer än fördubblas till år 2019 och att det 2024 finns hela 2 000 kilometer väg i behov av grundreparation i Nyland.

Samhällstekniska nämnden i Ingå tog i tisdags (6.10) ställning till statens väghållningsplaner för 2016-2019.