Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Slopa allmänbindande kollektivavtal"

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Nyhetsvideor: Tankesmedjan Liberas Heikki Pursiainen om invandring och sysselsättning - Spela upp på Arenan

Den tilltagande invandringen ger oss anledning att se över regleringen av arbetsmarknaden, säger tankesmedjan Liberas forskningschef Heikki Pursiainen. Enligt honom skulle vi skapa fler jobb genom att slopa de allmänbindande kollektivavtalen.

Pursiainen anser att en avreglering av arbetsmarknaden speciellt skulle gynna grupper som i dagens läge har svårt att hitta jobb:

Arbetslösheten är förhållandevis hög och det här beror till stor det på att arbetsmarknaden inte fungerar.

- Arbetslösheten är förhållandevis hög och det här beror till stor det på att arbetsmarknaden inte fungerar. Att slopa de allmänbindande kollektivavtalen skulle vara ett första steg mot en flexiblare arbetsmarknad. Man kunde börja med att slopa de allmänbindande avtalen där problemen är störst: bland långtidsarbetslösa, unga och invandrare.

Många befarar att ojämlikheten på arbetsmarknaden ökar om vi frångår de centraliserade avtalen. Vad säger du till dem?

Jag hävdar att vi redan idag har en tudelad arbetsmarknad.

- Jag hävdar att vi redan idag har en tudelad arbetsmarknad. Vi har dem som blir sysselsatta under rådande omständigheter, och dem som inte blir det. Jag tror inte tudelningen ökar om vi gör arbetsmarknaden mer flexibel.

Hur tror du att ett slopande av de allmänbindande kollektivavtalen skulle påverka vår socialskyddsmodell mer allmänt?

Om vi klarar av att integrera och sysselsätta invandrarna kommer människorna att inse att invandringen inte är något ont.

- Säkert skulle det förutsätta att beskattningen och socialskyddet utvecklas. Skatterna och socialbidragen måste vara på en sådan nivå att man kan försörja sig också med små inkomster. Alltså borde låga löner beskattas lindrigt eller inte alls. Kanske kunde man också pröva på någon sorts basinkomst, för att se till att det går att klara sig på en förhållandevis liten lön.

Debatten om invandringen framstår som polariserad just nu. Hur kunde vi förbättra debattklimatet?

Jag tror att finländarna är ganska förnuftiga. Om vi klarar av att integrera och sysselsätta invandrarna kommer människorna att inse att invandringen inte är något ont. Det handlar framför allt om hur vi lyckas med integreringen, om den lyckas kommer också debatten att bli mindre polariserad.

Var ska de asylsökande som anländer till Finland hitta jobb? Har vi förutsättningar att ta tillvara invandrarnas potential på arbetsmarknaden? I Obs debatt debatterade riksdagsledamöterna Li Andersson (VF) och Mats Nylund (SFP), internationella sekretaren vid Byggnadsförbundet Nina Kreutzman samt Pia Pakarinen som är vd för Helsingforsregionens handelskammare. #yledebatt

Programmet är inte längre tillgängligt

Mer om ämnet på Yle Arenan