Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad kan komma ur riskfyllda ränteavtal i höst

Från 2015
Uppdaterad 08.10.2015 14:51.

De återstående ränteavtal som förre stadsdirektören och förra stadskamreren i Jakobstad undertecknade i strid med stadsstyrelsens vilja kommer upp i stadsstyrelsen i Jakobstad i höst. Enligt tidigare beslut försöker Jakobstad komma loss ur de här avtalen.

Sex avtal återstår

Problemet gäller sammanlagt sju avtal. Det avtal med Danske Bank som bedömts som ekonomiskt mest riskfyllt har redan tidigare kunnat hävas men ännu återstår fyra avtal med Nordea och två med SEB.

- Stadsstyrelsen kommer att informeras om läget i höst, säger stadskamrer Jonny Wallsten.

Det finns enligt Wallsten flera möjligheter att häva ett avtal om parterna är överens. Han vill inte säga någonting om eventuella kostnader för staden i det här läget.

Stadsstyrelsen kommer antagligen att få några möjliga sätt att ta sig ur avtalen presenterade för sig och sedan återstår för politikerna att fatta beslut.

Nordea och SEB avtalen

Nordea avtalen är i princip traditionella räntesäkringsavtal men det spekulativa framgår av att två av dem börjar år 2030 och slutar 2060. Avtalskapitalet på de här två avtalen är sammanlagt nio miljoner euro.

Staden tjänar på de här avtalen om räntenivån 2030-2060 i det ena fallet är högre än 3,29 procent, i det andra fallet om räntenivån är högre 2,97 procent. Staden förlorar på avtalen om räntenivån ligger under räntesäkringsnivån för avtalen.

Det svåra med de här avtalen gäller spådomarna om räntenivån 2030-2060. Det vet man slutligt först år 2060.

Stadsstyrelsen har i varje fall beslutat att den risken tar man inte och försöker därför komma ut ur avtalen.

De två SEB avtalen ger ett ränteskydd men risken för staden gäller en eventuell deflatorisk utveckling inom eurozonen.