Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Miljoner i företagsstöd till Österbotten

Från 2015
Vaskiluodon voima, med förgasningsanläggningen till höger i bild
Bildtext Vaskiluodon voima, med förgasningsanläggningen till höger i bild.

927 miljoner euro betalade staten ut 2014 i företagsstöd. En del av miljonerna landade hos företag i svenska Österbotten. Det visar en kartläggning av YLE:s program MOT.

Alholmens Kraft i Jakobstad har de tre senaste åren, 2012-2014, fått nästan 9,5 miljoner av staten. Vaskiluodon Voima i Vasa har fått 8,4 miljoner, Perhonjoki i Jakobstad nästan 5,2 miljoner och Vacon i Vasa 1,9 miljoner.

I de storas sällskap är Boströms bageri i Pedersöre en lite udda fågel, men bolaget har ändå fått 611 000 euro.

Alholmens Kraft i Jakobstad är en av de största förbrukarna av biobränsle i Finland och det är den vägen företagsstödet kommer.

- Ändå är stödet för biobränsle bara en femtedel av vad vindkraften får, säger vd Roger Holm på Alholmens Kraft.

År 2012 var ett rekordår som gav Alholmens Kraft fem miljoner i statliga stödpengar. År 2013 sänktes stödet med en tredjedel och biobränsle blev det dyraste av alla bränslen. Istället ökade användningen av kol i Jakobstad.

Biomassa stöds i Vasa

Vaskiluodon Voima i Vasa får också miljoner för att stöda användningen av biomassa i förgasningsanläggningen på Vasklot.

- Det handlar om att gynna inhemska bränslen, säger vd Mats Söderlund.

Det är en stor peng, cirka fem miljoner euro per år, som Vaskiluodon Voima lämnar i närområdet. Alternativet hade varit att bygga ett kolkraftverk och föra pengarna utomlands.

Vaskiluodon Voima kan inte som Alholmens Kraft byta bränsle. Förgasningsanläggningen är byggd enkom för biomassa.

Både för Vaskiluodon Voima och Alholmens Kraft blir de statliga stöden allt viktigare för att få lönsamhet i skogsbränslen. Kolpriset har sjunkit de senaste åren, och fortsätter att sjunka. Mats Söderlund är kritisk.

- Det politiska beslutsfattandet gör investeringsatmosfären tvivelaktig.

Vindkraft får storkovan

I raden bolag som får företagsstöd hittar man många vindkraftsbolag. Till exempel Rajakiiri fick de tre senaste åren nästan 14,5 miljoner euro i tariffstöd. Men det är småpengar jämfört med Tuuliwatti. Bolaget har fått över 42 miljoner euro.

Fjolåret var det absolut bästa. Då fick Tuuliwatti 25,8 miljoner av staten.

Perhonjoki som tillhör Katternökoncernen blev inte heller utan stöd. För elproduktionen från sex vindmöllor i Merijärvi har Perhonjoki fått nästan 5,2 miljoner i tariffstöd.

- Med stödet blir vindmöllorna lönsamma, utan stöd är de olönsamma, säger direktör Antti Vilkuna. Merijärvi kraftverken ligger en bit nordost inåt landet från Kalajoki.

För vindkraftsbolagen har det låga elpriset ingen betydelse. Staten har gått in för ett garantipris som ligger skyhögt över marknadspriset på el.

Boströms bageri

Det är ingen stor summa Boströms bageri fick jämfört med storbolagen. Ändå lyckades bageriet utverka 611 000 i företagsstöd.

Anledningen var att bageriet utvidgade med 2 000 kvadratmeter och produktionslinjerna automatiserades och fick robotar. Hela investeringen gick lös på 4,5 miljoner euro.

- Exporten växer och det betydde säkert mycket när bageriets ansökan prövades, säger styrelseordförande Kaj Boström.

Boströms bageri har i dag cirka 40 procent av rulltårtsmarknaden i såväl Finland som Sverige. Numera går också partier ända till Danmark.

Trots långt gången automation har bageriet 27 anställda. Att bageriet fick ett tillfälligt stöd uppskattas av Kaj Boström.

- Vi har betalat många gånger mer i skatt än vi fått i företagsstöd.