Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Övningar i logiskt tänkande

Från 2015
Uppdaterad 03.08.2016 14:59.
Videostill ur Vetamix inslag om Problemlösning
Bild: Vetamix

Nedan hittar ni 7 stycken videor med matematiska problem för barn i årskurs 1-9.

Uppgift: lista ut antalet syskon i familjen

Filmen innehåller två problem, ett lätt och ett svårt. I båda problemen gäller det att lista ut hur många syskon det finns i familjen. Se på filmen och lös problemen tillsammans i klassen. Till det svårare problemet ges en ledtråd. Videon passar elever i årskurs 1-9.

Matematik - Vetamix: Problemlösning – systrar och bröder - Spela upp på Arenan

Här finns färdiga arbetsblad att skriva ut och använda då ni löser problemet.

Uppgift: dela kakan i åtta lika stora delar

I den här filmen försöker barnen dela en kaka i åtta lika stora delar med så få snitt som möjligt. Se på filmen och lös problemet tillsammans i klassen. I filmen ges också två ledtrådar till problemet. Videon passar elever i årskurs 1-9.

Matematik - Vetamix: Problemlösning – dela kaka - Spela upp på Arenan

Här finns färdiga arbetsblad att skriva ut och använda då ni löser problemet.

Uppgift: dela pengar så att Anders får 4 euro mera

I den här filmen delar barnen pengar, men pengarna ska inte delas lika. Se på filmen och lös problemet tillsammans i klassen. Ledtråden i filmen påminner om att det alltid lönar sig att pröva och kontrollera svaret. Uppgiftens svårighetsgrad är medelsvår-lätt och problemet passar elever i årskurs 1-6.

Matematik - Vetamix: Problemlösning – dela pengar - Spela upp på Arenan

Här finns färdiga arbetsblad att använda då ni löser problemet.

Uppgift: lista ut vem som har tagit hunden

I den här filmen gäller det att lista ut vem av flickorna som tagit hunden. Se på filmen och använd arbetsbladet då ni löser problemet tillsammans i klassen. På arbetsbladet finns flickornas repliker. I filmen ges en ledtråd: pröva er fram och kontrollera alternativen. Endast ett av tre alternativ fungerar.Uppgiftens svårighetsgrad är svår och problemet passar elever i årskurs 3-9.

Matematik - Vetamix: Problemlösning – försvunnen hund - Spela upp på Arenan

Här finns färdiga arbetsblad att skriva ut och använda då ni löser problemet.

Uppgift: hitta alla tresiffriga tal som inte förändras då man vänder dem upp och ner

I den här filmen försöker barnen hitta alla tresiffriga tal som inte förändras då man vänder dem upp och ner. Se på filmen och lös problemet i klassen. I filmen ges också olika ledtrådar som hjälper er att lösa problemet. Uppgiftens svårighetsgrad är svår-medelsvår och problemet passar elever i årskurs 3-9.

Matematik - Vetamix: Problemlösning – 3-siffriga tal upp och ner - Spela upp på Arenan

Här finns färdiga arbetsblad att skriva ut och använda då ni löser problemet.

Uppgift: kombinera kläder på så många olika sätt som möjligt

I den här filmen försöker barnen kombinera kläder och hitta så många olika sätt som möjligt att klä sig. Se på filmen och lös problemet tillsammans i klassen. Ledtråden som presenteras i filmen är att man kan använda ett diagram för att hålla ordning på alla alternativ.Uppgiftens svårighetsgrad är lätt - medelsvår och problemet passar elever i årskurs 1-6.

Matematik - Vetamix: Problemlösning – kombinera kläder - Spela upp på Arenan

Här finns färdiga arbetsblad att skriva ut och använda då ni löser problemet.

Uppgift: i vilken ordning ska bröderna ro över vattnet?

I den här filmen ska bröderna Sydväst (3 personer) över vattnet till andra sidan stranden. Problemet är bara att båten bär maximalt 50 kg. De två yngre bröderna väger 25 kg vardera och den äldre brodern väger 50 kg. Se på filmen och lös problemet tillsammans i klassen eller ute. Uppgiftens svårighetsgrad är medelsvår och problemet passar elever i årskurs 1-6.

Matematik - Vetamix: Problemlösning – Båtbekymmer - Spela upp på Arenan

Här finns ett färdigt arbetsblad att använda då ni löser problemet.

Vill ni lösa problemet ute så kan ni konkretisera bröderna i form av två mindre tallkottar (25 kg vardera) och en grankotte (50 kg) och en barkbit kan motsvara båten. Sjön kan även ritas på med blå tavelkrita på asfalt. Eller varför inte lösa uppgiften i ett riktigt dike eller i en vattenpöl?

Se också
Introduktion till programmering
Lägesord
Hemliga tal

Idé och planering: Anna Wulff, Kerstin Sandén och Minna Rimpilä
Produktion: Markus von Knorring, Robert Wahlman/Parad Media
Medverkande: elever vid Vasa övningsskola

Ett samarbete mellan Vasa övningsskola, Vetamix och Resurscentret