Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vad händer med dem som inte får asyl?

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Asylsökande på tågstationen i Düsseldorf på väg norrut.
Bild: EPA/MAJA HITJI

Kriterierna för asyl när det gäller flyktingar från Irak ses över just nu i Finland. Ifall kriterierna skärps kan det innebära att en stor del av de asylsökande irakier som tagit sig till Åbotrakten nekas asyl.

Det säger kommissarie Stephan Sundqvist vid Åbopolisen.

Än så länge anser Finland att Irak är otryggt och därför har man varit redo att bevilja asyl åt irakiska flyktingar.

Det här kan komma att ändra då Migrationsverket för tillfället ser över kriterierna för asyl. Det kan betyda att man skärper kraven för att bevilja asyl för flyktingar från Irak. Därför tar man inte heller just nu emot nya asylansökningar från irakier, förklarar Sundqvist.

- Det betyder att sannolikheten för att de får avslag på sin ansökan ökar avsevärt.

Hittills har Åboregionen tagit emot cirka 1600 asylsökande, av dem är den stora majoriteten från Irak.

- I allmänhet beviljas asyl på den grunden att platsen man kommer ifrån anses otrygg, till exempel att det går inte att bo där eller att förutsättningar för normalt liv inte finns där, förklarar Sundqvist.

Men trots att Irak skulle klassas som tryggt i framtiden betyder det ändå inte att alla irakier får avslag på sin ansökan, fortsätter Sundqvist.

- Man kan också beviljas asyl på personliga grunder, till exempel att det politiska läget eller lokala fejder gör att någon är hotad i sitt hemland. Men det är Migrationsverket som fattar det beslutet. Polisen registrerar bara de asylsökande och kopplas sedan in igen ifall man får avslag på sin ansökan och ska deporteras.

Vad händer då man får avslag på sin ansökan?

- Ifall du får avslag på din ansökan, kan du överklaga beslutet. Men får du ytterligare avslag, går det normalt till så att du har 30 dagar på dig att själv resa hem. Flyktingcentralen arrangerar det praktiska och Internationella Migrationsorganisationen IOM bekostar resan hem och ger lite fickpengar.

Sundqvist påpekar att det finns också situationer där andra omständigheter kan spela in. Det här gäller till exempel ensamma, minderåriga barn som också anlänt till Finland under de senaste månaderna.

Ensamma barn kan skickas hem - men barnets väl ska komma i första hand, säger Sundqvist

- Har barnet redan varit en tid här och anpassat sig till samhället, så kanske man inte skickar barnet tillbaka. Det beror på barnets ålder och hur länge man varit här.

För att en person ska kunna skickas tillbaka mot sin vilja, krävs ett avtal mellan Finland och mottagarlandet. Ett sådant avtal finns inte i idag, förklarar Sundqvist.

- Till exempel borde det fungera så i Sverige, där man har ett avtal med Irak. Men Sverige har ändå inte lyckats skicka folk hem.

Han påpekar att myndigheterna måste få ett meddelande att landet är villigt att ta tillbaka de personer som ska deporteras, för att man ska kunna deportera dem.

Bråda tider och skarpa kontraster

Det har varit ett dramatiskt halvår vid Åbopolisen, berättar Sundqvist.

- Vi såg en del tecken på att situationen höll på att förändras i maj. Efter det har antalet asylsökande vuxit varje vecka. Förra veckan lugnade situationen ner sig - men det är svårt att förutspå hur situationen utvecklas.

För tillfället uppskattar myndigheterna att det kommer sammanlagt 50 000 asylsökande till Finland under det här året. Det här har också lett till en ökad arbetsbörda vid polisstationen i Åbo.

- För några veckor sedan trängdes över 100 oroliga asylsökande som ville registrera sig vid polisstationen. Med våra resurser kan vi registrera mellan 25 och 30 per dag, så vi kunde helt enkelt inte arbeta så snabbt som vi skulle ha velat, berättar Sundqvist om ett av de mest utmanande ögonblick vid polisstationen under de senaste månaderna.

Men det finns också ljusglimtar.

- Jag var med på infomötet i Nagu om det nya nödboendet. På plats fanns 100-150 personer och stämningen var positiv. Visst ställdes det frågor som gällde säkerhet och trygghet - men det mesta kretsade kring aktiviteter och verksamhet för flyktingar, vem som kan sticka sockor och göra isbana.

Samma kväll ordnades det ett liknande möte i Runosbacken i Åbo, där stämningen var tidvis hätsk och där invånarna ställde sig mycket negativt till ett nödboende i området.

- Nästa morgon jämförde vi erfarenheter på polisstationen och förundrade oss över att det var så pass stor skillnad mellan platserna, trots att det är frågan om samma region.

Kommissarie Stephan Sundqvist intervjuade i God morgon Åboland av Ville Hupa.

Kommisarie Stephan Sundqvist
Bildtext Kommissarie Stephan Sundqvist
Bild: Yle/Nina Bergman