Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Våghalsiga omkörningar i Österbotten

Från 2015
Uppdaterad 08.10.2015 14:25.
cyklist på övergångsställe
Bild: Yle/Emmi Bergvik

Nästan fyra av tio österbottningar har råkat ut för någon farlig situation eller ilska i trafiken i år. Farliga omkörningar och att folk visar långfingret eller knytnäven är några av de vanligaste exemplen.

Det visar Lokal Tapiolas enkät som ingick i bilbarometern i september. Totalt 151 personer i Österbotten svarade på enkäten.

Bilisterna beskrev situationer där man gör våghalsiga omkörningar på farliga ställen. Samtidigt tycker man att de som kör bakom ofta kör skrämmande nära.

Också knytnävar och långfingret är signaler som används livligt i trafiken, enligt enkäten.

- Man prejar livsfarligt, ger "handsignaler" och försummar regler och trafikmärken, berättar en som deltog i undersökningen.

Tvister mellan cyklister och bilister

Några bilister erkände att de även själva hade tappat nerverna i trafiken. Kvinnor hade lagt märke till farliga situationer lite oftare än män.

Men också var fjärde av de som inte själv äger någon bil hade upplevt aggressiva situationer i trafiken. I de öppna svaren gavs exempel på tvister mellan cyklister och bilister.

Kollisionsstatistiken visar också att trafikkulturen har blivit hårdare.

Statistiken över trafikolyckorna i början av året är den dystraste på fem år, enligt uppgifter från trafikförsäkringscentralen.

I januari-april inträffade 78 dödsolyckor i vilka 81 personer dog. Antalet olyckor ökade både i den lätta trafiken och i motortrafiken.

Övervaka körandet med app?

De flesta som svarade på enkäten kunde tänka sig att följa hur de kör via en apparat eller applikationer.

Sex av tio svarar att de kunde gå med på det, i synnerhet om det skulle innebära rabatter eller förmåner.

- Detta är en välkommen signal för oss om att man är medveten om betydelsen av det egna körbeteendet för trafiksäkerheten, säger trafiksäkerhetschef Markus Nieminen.

Ny bil på önskelistan

Av österbottningarna uppgav 20 procent att deras hushåll har för avsikt att köpa eller byta bil under det närmast året. Det är mer än i övriga delar av landet, motsvarande siffra för hela Finland var 13 procent.

De ekonomiska konjunkturerna syns också i finländarnas användning av bilen. Var femte har minskat sin användning av bilen. Var fjärde uppgav att de har börjat följa upp bilkostnaderna.

Lokal Tapiolas bilbarometer i enkäten om finländarnas ekonomiska åsikter genomfördes av You Gov Finland. Svaren samlades in via en elektronisk enkät i You Gov:s konsumentpanel i september. Totalt 891 bilägare svarade på enkäten. På Lokal Tapiola Österbottens område svarade 151 personer.