Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pekar ut brister i skolutredning i Karleby

Från 2015
Bildtext Marlén Timonen, SFP, i fullmäktige. Arkivbild.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Det blev inget beslut om skolnedläggningar i Karleby på torsdag kväll. Nämnden för utbildning och fostran sköt upp frågan några veckor.

Flera små svenska grundskolor är hotade i Karleby. Det rör sig om Rödsö och Vittsar skola som kan läggas ned redan år 2018, Öja skola som kan läggas ned år 2020 och Kyrkbackens skola som ska utvärderas år 2020.

Nämnden för utbildning och fostran skulle ta ställning till skolnätet och en de olika förslagen i en konsultrapport på torsdagskvällens möte, men frågan bordlades.

- Det hade kommit in tre nya utlåtanden från skolor. Vi har inte hunnit ta del av utlåtandena. Därför sköts frågan upp till nästa möte den 28 oktober, säger Marlén Timonen, SFP.

Räddas knappast

Hennes bedömning är att inget av utlåtandena kommer att kunna rädda skolorna.

- Nej, det tror jag inte.

Bildningsverket i staden har bett de olika skolornas ledningar ta ställning till förslagen i den konsultrapport som gjorts upp gällande Karleby skolnät, och Marlén Timonen ogillar det.

Vittsar skola
Bildtext Vittsar skola, en av de nedläggningshotade. Arkivbild.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

- Det förvånar mig att bildningsverket gått ut och frågat vad kollegerna tycker i den här frågan. Jag tycker att tjänstemännen borde ta fram fakta och att politikerna sedan ska avgöra vilken väg man går.

"Klar agenda bakom utredningar"

Vidare anser Timonen att det finns oklarheter i beredningarna.

- Det finns rena osanningar i de fastighetsutredningar som gjorts. Bland annat påstår tjänstemännen att man har besökt skolorna, men besöken har aldrig inträffat. Och så saknas en del uppgifter, som att det faktiskt har satsats 188 000 euro i Rödsö skola under perioden 2011 till 2014.

Marlén Timonen menar att skolnätsutredarna har haft en klar agenda.

- Man söker ständigt skäl för att stänga de här små skolorna. Det är fel väg att gå.