Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vi måste sluta klaga!

Från 2015
Marja-Liisa Manka.
Bildtext Marja-Liisa Manka.

Klagokörer och bistra miner hjälper inte att lyfta Finland ur krisen. Docent, filosofie doktor Marja-Liisa Manka efterlyser ledare som ingjuter framtidstro och optimism i folket.

- Vi ser bara problem nuförtiden. Det är alla slags kriser överallt, alla "vet" att det inte går så bra... men det är inte sant!

Marja-Liisa ger ett exempel: i en årligen återkommande internationell jämförelse av tävlingsförmåga är Finland åttonde av 140 undersökta länder. I många andra saker är vi bäst i världen, tillägger hon.

- Vad som saknas är optimism och hopp. Det behöver vi nuförtiden, säger hon.

Då beslutsfattare och andra samhällspåverkare beskriver Finlands situation är det bistra miner som gäller. Allt är dåligt och ännu sämre tider är att vänta.

- Vi har många klagokörer här i Finland, men om vi bara pekar på de negativa sakerna kan vi inte hitta några svar på problemen. Därför behövs människor som kan hitta nya vägar att göra saker på, som kan ingjuta hopp i folket.

Om vi är optimistiska så öppnas våra ögon för nya möjligheter, säger Marja-Liisa Manka. Hon hoppas att statsminister Sipilä och övriga politiker också ska hitta något som är positivt.

Optimism ökar produktiviteten

På arbetsplatsen är det så att en positiv stämning skapar trygghet och leder till att trivseln ökar och därigenom produktiviteten. “Management by perkele” är en förlegad metod att leda arbetet.

- Det finns bevis på det här, säger Marja-Liisa. Positiva människor är friskare, de kan göra mera arbete än negativa. Det finns mycket forskning kring det här.

Vad kan då den vanliga individen göra för att bibehålla ett positivt sinnelag och undvika att ta till sig av all negativism? Marja-Liisa ger rådet att ta fasta på saker att vara tacksam över.

- Till exempel om du har ett jobb, om du är frisk, om du har möjligheter framför dig. Vi har fred i Finland, vi har mat att äta...