Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Finländarnas emigration till USA och senare till grannlandet Sverige

Från 2016
Uppdaterad 01.07.2019 14:38.
Amerikaemigranter på en båt på väg över till Amerika
Bildtext Emigranter på en båt på väg till Amerika
Bild: YLE

Livet i Finland i slutet av 1800-talet var fattigt och erbjöd få möjligheter till försörjning. Befolkningen i Finland hade ökat medan arbetsmöjligheterna samtidigt blivit färre.

Det här, i samband med hungersnöd under vintern och våren 1868, ledde till att cirka 350 000 finländare emigrerade till Amerika mellan åren 1870 och 1929 för att söka sig ett bättre liv.

emigranter på en tågstation
Bildtext Man tåg tåget till någon hamnstad
Bild: YLE

Särskilt från Österbotten åkte många i väg. Gårdarna delades så att den äldsta sonen ärvde gården, medan de andra barnen helt enkelt måste söka sin lycka på annat håll.

En svartvit bild av skörd med en man och en häst
Bildtext Äldsta sonen i familjen ärvde gården
Bild: yle

Amerika lockade med arbete och möjligheter att bli rik. För många emigranter blev drömmen om livet i Amerika inte riktigt så rosig som de hade tänkt sig.

Rutterna över Atlanten var långa

På 1870- och 1880-talet reste de finländska emigranterna huvudsakligen via de svenska hamnarna i Sverige.

År 1890 fick Finland sin första isbrytare och tiden var mogen för att öppna en året runt linje från Hangö till England. I december beställde Finska Ångfartygs aktiebolag, F.Å.A, två isförstärkta passagerarfartyg.

Amerikaemigranter  går ombord i Hangöhamn
Bildtext Emigranter går ombord
Bild: YLE

Nytt fartyg tas i bruk

I september 1891 fick Finland sitt första passagerarfartyg, s/s Urania. På Urania rymdes 186 emigranter med på resan. Det var specialkonstruerat för emigrant- och smörtrafiken mellan Finland och England. En månad senare, fick rederiet ett emigrantfartyg till s/s Astraea.

Båda fartygen sattes in på linjen Hangö - Köpenhamn - Hull. De tog vardera 22 passagerare i I klass, 34 i II klass och 186 emigranter i III klass samt ca 1000 ton last. Resan över tog 4-5 dagar.

Fartyget S/S Urania i hamn
Bildtext På SS Urania rymdes 186 emigranter ombord
Bild: Yle

Emigranthotellet i Hangö var ett rastlöst ställe

I Hangö inrättade man alltså ett emigranthotell för väntande resenärer. Det var ett rastlöst ställe för själva "hotellet" i sig vara endast tre stora rum där resenärerna i samkvartering kunde få vänta på att får resa över i upptill två veckor.

Man kan tänka sig att det förekom ohyra av både det ena och det andra slaget.

Amerikaemigranter utanför Emigranthotellet i Hangö
Bildtext Emigranthotellet i Hangö var en rastlös plats
Bild: YLE

Priset på biljetten varierade för vilken klass man reste i

Priset på biljetten bestämdes utifrån resans hela längd och i vilken klass man reste. Exemepelvis, år 1900 kostade en enkelbiljett från Hangö till New York i tredje klass 181 finska mark. Det motsvarar ett pris på cirka 720 euro.

I biljettpriset ingick utöver mat sjöresorna och ofta också tågtransporten från hemorten till Hangö. Tågresa i England från Hull till South-Hampton och också tågresor i Amerika från hamnstaden till den egentliga destintionen.

Amerikaemigranter på en båt på väg över till Amerika
Bildtext Emigranter ute på däck
Bild: YLE

Här en kort animation om resan över till Amerika:

Emigrationen till Amerika på 90 sekunder - Spela upp på Arenan

Många reste med lånade pengar

För att resa behövde man pass och för att få pass behövde man ett ämbetsbevis från socknens präst och ett intyg om hindersprövning av länsmannen. Biljetten köpte emigranterna redan på sin hemort från en emigrantansvarig eller från biljettkontoret i närmaste stad.

En tredejedel av de som reste lånade pengar till biljetten från någon i sin hemby, och en till tredejdel fick en förbetald biljett som någon släkting i Amerika skickat, oftast på kredit.

Resan över havet var lång och svår

Vid hård sjögång stängdes passagerarna in under däck, där omständigheterna var långt ifrån bekväma och trevliga.

Vars och ens privatområde ritades i golvet med krita. Många var sjösjuka och en del dog på de strapatsrika färderna som kunde ta upptill tre veckor.

Amerika-emigranter ombord på ångfartyget Urania år 1893
Bildtext Emigranter på väg till Amerika
Bild: A.Rosenqvist/Museiverket

Följande citat är från tidningen Työmies den 24.6.1892:

Natten kom och stormen med den, alla måste gå ned i lastrummet. Var och en sökte efter ett sovställe, men förgäves. Man var tvungen att sova på golvet, då annat inte fanns. Några började bli sjösjuka, uppkastningar fanns överallt. Många kunde inte resa sig, i all denna oreda, inte ens svin levde i en sådan lukt i Finland. Och värre var trängseln, man levde nästan på varandra eftersom vi var var cirka 200 personer i ett enda litet lastsrum.

Lyckligt i land

Väl framme vid Ellis Island strax utanför New York blev emigranterna satta i karantän ibland upptill flera veckor.Man ville begränsa spridningen av vissa farsoter som härjade på den tiden som tillexempel koleraepidemin som förekom år 1892.

Frihetsstatyn
Bildtext Frihetsstatyn var det första många såg av Amerika
Bild: Hannu Hellsten
Amerikaemigranter sitter på en tågvagn
Bildtext Arbetare, bland dem finländska emigranter
Bild: YLE

"Amerika var helvetet för män och hästar och himmelriket för kvinnor"

Av de finländska emigranterna jobbade männen främst i gruvor och med skogsarbete medan kvinnorna arbetade som hembiträden och barnskötare i förmögna amerikanska familjer.

Därför brukade det sägas att "Amerika var helvetet för män och hästar och himmelriket för kvinnor".

Emigranterna: Amerika var helvete för män och hästar - Spela upp på Arenan

Från Malax till Amerika

Konstnären Marjo Levlin började leta efter sina släktingars fotspår i Amerika genom deras kvarglömda saker och brev som de skrev till sina familjemedlemmar som stannat kvar i Finland.

För många emigranter blev livet i Amerika hårt. Männen jobbade främst i gruvor och i skogsarbeten, medan kvinnorna arbetade som hembiträden och barnskötare, så också Marjo Levlins släktingar.

I inslaget berättar hon om vad hon hittade av sin släkts emigrationshistoria.

Emigranterna: Från Österbotten till Amerika - Spela upp på Arenan

En femtedel av Amerika-emigranaterna återvände tillbaka till Finland. Men en stor del stannade kvar och i dag bor det i Amerika cirka 600.000 personer som uppger sig ha finländkst ursprung.

Amerikafinländska män i skogsarbete poserar framför en fälld tjock trästam år 1910.
Bildtext Amerikafinländare i skogsarbete
Bild: Yle

Sverige lockar finländarna

Det har förekommit flyttning mellan Finland och Sverige sedan stenåldern. Men först efter Finska kriget år 1808-09 kan man i egentlig mening tala om emigration mellan Finland och Sverige.

Fram tills dess hade det varit fråga om flyttning inom riket Finland-Sverige. Kriget medförde att riket delades.

Efter andra världskriget var Finland ett fattigt land. Arbetsmöjligheterna på landsbygden minskade i takt med att lantbruket automatiserades och samhället industrialiserades.

Då det inte fanns jobb i sikte i Finland började man blicka västerut. I Sverige fanns det däremot jobb, främst inom industrin.

Sverigefinnar på jobb bilfabrik i Sverige 1974
Bild: Lehtikuva

I Finland uppfattades Sverige som ett möjligheternas land under 1960-70-talet. Sverige hade en välutvecklad industri som behövde arbetskraft.

Men väl framme i grannlandet var ingenting enkelt. Finländare från finska delar av Finland hade språkproblem och många upplevde att de inte kom in i det svenska samhället. Bostäderna var heller inte alltid så fina som finländarna hade hoppats på.

Emigranterna: Med båten över till Sverige - Spela upp på Arenan

Sammanlagt räknar man med att cirka 500 000 - 600 000 finländare emigrerade till Sverige. Av dem har ungefär hälften flyttat tillbaka till Finland. Återflyttarnas andel var särskilt hög under 1980-talet.

Källor: Migrationsinstitutet

Centrala begrepp:

Emigrera: Att utvandra, flytta från ett land. Emigration = utvandring

Immigration: Att invandra, flytta in i ett land. Immigration = invandring

Migration: När människor flyttar från ett område till ett annat, ofta över landgränser.

Integration: Att mötas, anpassas och påverkas av varandra för att fungera och leva tillsammans.

Assimilering: En grupp överger sin gamla kultur för att fullt ut bli en del av den nya.

Segregation: När olika folkgrupper lever skilda från varandra inom samma område.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln