Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Stängningen av Mariefors sjukhus bordlades

Från 2015
Uppdaterad 12.10.2015 16:30.
Sjukhuset i Mariefors
Bild: Yle

En mer centralt belägen psykiatrisk enhet skulle enligt branschdirektör Matti Holi vid HNS gagna patienterna. Vissa i personalen skulle däremot lida av en flytt från de historiska byggnaderna i Mariefors.

Beslutet om framtiden för enheten för psykisk vård på Mariefors sjukhus låter vänta på sig.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS styrelse bordlade frågan om huruvida tjänsterna som nu finns i det gamla huset i Tusby ska flytta till psykiatricampuset i Stengård i centrala Helsingfors.

Frågan tas upp igen på styrelsens möte om tre veckor. Under tiden ska styrelsen överväga de olika alternativen och besöka enheten i Mariefors.

Svårt för de anställda

- Ett svårt beslut, säger Matti Holi som är branschdirektör vid HNS.

De som förespråkar en flytt menar att ett mer centralt läge än nuvarande Mariefors är för klienternas bästa. Största delen av klienterna vid enheten i Mariefors bor i huvudstadsregionen.

För många anställda är situationen katastrofal.

Matti Holi, HNS

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna är för vissa ett argument att stanna i Mariefors, men kanske tyngst väger personalens sak. Många bor i närheten av arbetsplatsen och en flytt skulle orsaka stora omställningar för en del av de anställda.

- För många anställda är situationen katastrofal.

Centralt läge viktigare än kulturhistorisk miljö?

Matti Holi ser själv den stora bilden, där de kring några hundra patienterna i Mariefors är en liten grupp i jämförelse med hela distriktets kring 30 000 patienter.

Jag försöker tänka på alla klienters bästa, de flesta tjänar på en centralt beägen enhet.

Matti Holi, HNS

Utvecklingen går alltmer mot att man ska kunna erbjuda den bästa möjliga öppna vården, och att hålla kvar enheter som ligger långt ifrån förbindelser och centrum går inte i den riktningen. En mer centralt belägen enhet skulle enligt Holi gagna klienterna.

- Jag försöker tänka på alla klienters bästa, de flesta tjänar på en centralt beägen enhet.

Holi är säker på att den vackra byggnaden i Mariefors skulle kunna användas på ett annat, mer ändamålsenligt sätt.

- Visst är byggnaderna fina, men de är inte längre optimala för psykiatriskt syfte.