Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Det saknas tid inom barnskyddet

Från 2015
Heidi Jansson
Bildtext Heidi Jansson.
Bild: Yle/Anna Ruda

De biologiska mammorna behöver bli ordentligt hörda när deras barn omhändertas, säger Heidi Jansson som skrivit pro gradu på ämnet.

När Heidi Jansson skulle skriva sin pro gradu i socialt arbete arbetade hon på barnskyddet. Från hennes förman där kom också idén: Att se på omhändertagande av barn ur den biologiska mammans synvinkel.

Förlorad värdighet – En studie av mödrars upplevelser av barnets omhändertagande, heter avhandlingen skriven vid Jyväskylä Universitet.

De var kritiska till hur omhändertagandet hade skett, och hur de själva hade blivit bemötta.

Unika upplevelser

Till sin gradu djupintervjuade Heidi Jansson fem mammor som fått sina barn omhändertagna. Hon påpekar att alla deras upplevelser är unika, men att det också finns likheter.

- De var kritiska till hur omhändertagandet hade skett, och hur de själva hade blivit bemötta, säger Jansson.

I underläge

De biologiska mammorna kände också alla att de hamnade i underläge i kontakten med myndighetspersonal och fosterföräldrar.

Heidi Jansson skriver i sin avhandling att alla fem mammorna hade olika upplevser av samarbetet med barnens placeringsställe, men att de alla i något skede upplevt att deras moderskap nedvärderats.

Hög arbetsbörda

På barnskyddet är arbetsbördan hög, och Heidi Jansson tycker att det skulle behövas mer resurser.

- Det skulle behövas mer tid för att lyssna på både barnen och de biologiska föräldrarna, säger hon.

- Både innan omhändertagandet, under, och efter, fortsätter Jansson.

Idag, menar Heidi Jansson, gör socialarbetarna sitt allra bästa för att tillgodose barnens behov, och föräldrarna får inte den tid de behöver.

Tid att lyssna

På basen av sin avhandling säger Heidi Jansson att det skulle vara viktigt att de biologiska föräldrarna fick göra sig hörda.

Jansson efterlyser inte speciella metoder att jobba efter, utan det skulle handla om tid att prata.

- De biologiska mammorna vill bli lyssnade på, som en människa till en annan.

Jansson säger att mammorna i intervjuerna med henne öppnade sig mycket och hade mycket att berätta. Det är också vad hon tar med sig från sin gradu.

- Det att lyssna och ge tid, och se människan bakom alla omständigheter.

Heidi Jansson berättar om sin pro gradu

Programmet är inte längre tillgängligt