Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Fritt fram att lyxa till skriban

Från 2015
Matteus församling ordnar specialskriftskolläger i Åre.
Bildtext Matteus församling erbjuder skidskriba i Åre på sportlovet.
Bild: Yle/Linnea de la Chapelle

Priserna på skriftskollägren i Matteus församling i Helsingfors har fått en del föräldrar att hicka till: en vecka på församlingens lägergård Lekholmen kostar 230 euro. Dessutom erbjuder församlingen ett lyxalternativ, sportlovsskriba i Åre för 415 euro.

I huvudstadsregionen är det bara Matteus församling som erbjuder en dyrare specialskriba, nämligen en vecka med både undervisning och skidåkning i Åre. Lägret kostar 415 euro och då tillkommer kostnader för liftkort och utrustning. Lägret ordnas nu för tredje gången, i samarbete med finskspråkiga Roihuvuoren seurakunta.

På sportlovet vill man kan kanske göra något annat också och många vill skida då

― Ulf Skogström

Sällsynt med specialskriba

Specialskriftskolor är inte vanliga heller på finskspråkigt håll: enligt Helsingfors kyrkliga samfällighet ordnas det sommatid en del vandringsläger och musikläger.

- Det finns inget allmänt beslut om speciallägren, utan församlingarna fattar själva besluten. Men få församlingar erbjuder specialläger, berättar Ilmari Syrjälä från Helsigfors kyrkliga samfällighet.

Är det kyrkans sak att erbjuda ett dyrt skidläger som alla inte kan delta i?

- Alla ska ha möjlighet att delta i skriftskolläger och alla kan inte gå på sommaren.

Få församlingar erbjuder specialläger

― Ilmari Syrjälä

På sportlovet vill man kan kanske göra något annat också och många vill skida då, säger Ulf Skogström vid Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Men ska kyrkan erbjuda ett alternativ som inte är tillgängligt för alla?

- Det är något man kan diskutera. Men jag tycker det är bra att det finns alternativ.

Friplatser finns

Det är möjligt att ansöka om nedsatt avgift eller friplats till skriftskolläger, om man har problem med att betala deltagaravgiften. Vid Matteus församling uppger man att behovet för nedsatt avgift de senaste åren varit stort. Man kan ansöka om friplats eller nedsatt avgift också till skidskriban i Åre.

Reglerna följs, priserna varierar

En rundringning till församlingarna i huvudstadsregionen visar att man följer riktlinjerna från Helsingfors kyrkliga samfällighet, det vill säga att skriftskollägren ska kosta deltagarna 20 euro per dygn. Undantaget är då speciallägren.

De svenska församlingarna i Helsingfors ordnar sina skribaläger på Lekholmen. Priserna varierar mycket.
Bildtext De svenska församlingarna i Helsingfors ordnar sina läger på Lekholmen. De är olika långa beroende på församling och kostar mellan 140 och 230 euro.
Bild: Yle/Linnea de la Chapelle

Orsaken till att skriban ändå kostar olika mycket i olika församlingar är att församlingarna själva får avgöra hur långa lägren är och en hur stor del av skriftskolans lektioner som ordnas utanför lägren.
Matteus Lekholmsläger är mellan 50 och 90 euro dyrare än i de andra församlingarna, eftersom man har valt att förutom sommarlägret också ha ett veckoslutsläger som ingår i priset.

Församlingarna får själva avgöra hur långa lägren är och en hur stor del av skriftskolans lektioner som ordnas utanför lägren.

Båtskjutsen ingår inte längre

I Johannes församling kostade sju dygn på Lekholmen 140 euro i fjol, och man räknar med att landa på ungefär samma summa i år.

Petrus församlings läger på samma lägergård är åtta dygn och kommer att kosta runt 180 euro. Priset är ännu lite oklart: tidigare har samfälligheten stått för båtskjutsen från Degerö ut till Lekholmen. Nu får församlingarna betala för den själva och i Petrus församling har man ännu inte beslutat en hur stor andel församlingarna står för och vad deltagarna själva ska betala.

Johanneskyrkan i Helsingfors
Bildtext I fjol kostade sju dygn på Lekholmen 140 euro i Johannes församling.
Bild: Fred Wilén/YLE

I Vanda kostar en vecka på skribaläger 150 euro, i Kyrkslätt 160 euro och i Grankulla 170 euro. Praxisen för hur man gör med deltagare från andra församlingar varierar också: en del församlingar tar samma avgift av alla, medan andra tar en dyrare avgift av konfirmander som hör till en annan församling.

Vinterskriba

För den som inte kan eller vill åka på läger ordnas det skriftskolundervisning under vinterhalvåret. Också här varierar priserna: till exempel Esbo svenska församling har en cityskriba som kostar 70 euro och Matteus församling en som kostar 50 euro. I Johannes församling ordnas undervisningen gratis under vintern om man får ihop minst åtta deltagare.