Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt
MGP

Hem och Skola-verksamhetsledaren vägrar sälja kex

Från 2015
Uppdaterad 15.10.2015 10:27.
Micaela Romantschuk-Pietilä i Vegas korridorer

Att åka på lägerskola är roligt och viktigt för klassammanhållningen. Det verkar såväl elever, lärare som föräldrar vara överens om.

- Lägerskolan har en stark inverkan på hur skolsammanhållningen fungerar under resten av året!konstaterar Johan Smedlund, rektor i Tölby-Vikby skola, i Radiohuset.

Men skolresor kostar och att hitta insamlingsmetoder som faller alla familjer i smaken kan vara något av en omöjlighet.

Grundskolan får inte kosta

Micaela Romantschuk-Pietilä är verksamhetsledare för Hem och Skola och mamma till tre barn. Därmed är hon väl införstådd med den problematik som kan omge lägerskoleinsamlingar.

- Det man inte får glömma bort är att den grundläggande utbildningen ska vara avgiftsfri. Man kan inte förutsätta att föräldrarna betalar eller ens är med och samlar in pengar, påpekar hon.

Lägerskolorna faller inom ramarna för skolans verksamhet, därför är det också skolan som fattar beslutet om huruvida och vart eleverna ska åka på lägerskola. Men allt bygger på en bra kommunikation mellan skolan och hemmen.

- Det är viktigt att börja med planeringen i god tid och kommunicera så att föräldrarna vet vad som gäller och att ingen ska kunna tvingas delta eller betala mot sin vilja.

Skolan bestämmer

Efter tio år på Hem och Skola har ändå Romantschuk-Pietilä kunnat konstatera att det finns en hel del frågetecken kring lägerskolorna. Förbundet har därför i samarbete med lärarutbildningen i Vasa sammanställt en guide gällande lägerskolor där man tydligt går igenom de regler som finns.

- Föräldrarna ska gärna vara med och planera, men fortfarande är det ju skolan som ansvarar för saken. Skolan kan ändå inte säga ”om ni vill att barnen ska få åka på lägerskola ska ni sätta igång och göra någonting”.

Men hur ska man resonera om det förekommer meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna? En del kanske förespråkar en mera långväga resa medan andra tycker att en kortare utflykt räcker?

- Skolan ska sätta ramarna. Inte frågar ju lärarna föräldrarna om vad de tycker att borde tas upp i matematikundervisningen heller, man följer en läroplan och samma sak gäller lägerskolan.

Mallorca eller Sibbo?

I planeringsstadiet är förstås tanken på en långväga lägerskola spännande, men Romantschuk-Pietilä tipsar om att också resemål i närheten kan fungera.

- Då mitt barn som går i skola i Sibbo skulle åka på lägerskola kom man fram till att få i klassen kände till den egna kommunen speciellt väl. Därför blev det en lyckad lägerskola i Sibbo skärgård och det var ingen dyr lösning. Det är dessutom praktiskt att inte åka så långt, om nu till exempel ett barn blir sjukt och måste hämtas av föräldrarna.

Våga vägra

Micaela Romantschuk-Pietilä uppmanar alla att använda fantasin när det gäller penninginsamlandet. Men det är inte heller fel att sätta gränser. Själv vägrar hon sälja prylar.

- Jag var lägerskoleansvarig då mitt tredje barn skulle samla in pengar och jag sa med en gång att jag gör vad som helst men jag säljer inte toapapper eller någonting annat heller.

Lägerskola blev det i alla fall, för klassen kom på andra alternativ.

- Barnen och föräldrarna städade tillsammans på en sophanteringscentral. Jag tycker det är viktigt att barnen förstår att det inte är gratis att åka på lägerskola, så här blev det väldigt konkret. Som bonus var det ju ett bra tillfälle för oss föräldrar att lära känna varandra när vi samlade skräp tillsammans.

Det enda klassen i fråga sålde var kaffe i samband med jul- och vårfester. Att gå från dörr till dörr och sälja kex eller toalettpapper var otänkbart för Romantchuk-Pietilä av flera olika anledningar.

- Om man ser på vad produkterna kostar kan man konstatera att de blir betydligt dyrare än om man köper dem i butiken. Så det är ju nästan lite oetiskt. Det stärker inte heller gemenskapen att gå omkring och sälja tuppapper, tvärtom kan det förstöra grannsämjan.

Olagligt att kräva pengar

Då Radiohusetbad publiken rösta fram de bästa sätten att samla in pengar för lägerskola visade sig alternativet ”Föräldrarna betalar in en slant då och då” bli populärt. Men det här är inte en metod som Micaela Romantchuk-Pietilä kan rekommendera.

- Det är de facto inte lagligt att samla in pengar direkt. Man kan inte ålägga en förälder att betala in pengar på klasskontot. Om jag som förälder vill betala en slant får jag göra det, men det får inte följas upp att jaha, familjen Romantschuk har betalat si och så mycket.

Romantschuk-Pietilä tycker det är viktigt att komma ihåg att det den ena familjen ser som en struntsumma kan vara oerhört mycket pengar för en annan familj.

- Det finns de som helt enkelt inte har råd, i synnerhet om man har flera barn. Ingenting får vara obligatoriskt.

Bäst fungerar insamlingen om kommunikationen mellan skola och föräldrar fungerar från början och det står klart att alla inte måste bidra på samma villkor.

- Man kan delta på olika sätt. Någon kanske är duktig på att skriva ansökningar till stiftelser, någon vill betala in en slant som fördelas på hela klassen, någon vill bidra på ett helt annat sätt. Var inte rädda för att tänka ”outside the box”! råder Micaela Romantschuk-Pietilä.