Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sparplaner oroar personalen vid ÅA

Från 2015
Huvudbyggnaden vid Åbo akademi i Åbo
Bildtext Åbo Akademi står inför stora utmaningar i framtiden vilket oroar personalen.

Sparplanerna vid Åbo Akademi oroar personalen. Akademin ska spara 3 miljoner euro i ett läge där resultaten från de senaste samarbetsförhandlingarna som genomfördes 2013 först nu har börjat synas.

- Man har blivit så där allmänt pessimistisk och negativ och det känns som om vi inte har samma vi-känsla längre, säger personalföreningens huvudförtroendeman Tiina Häkkilä. Det är svårt att alltid orka med vardagen.

Tiina Häkkilä.
Bildtext Tiina Häkkilä är huvudförtroendeman för personalföreningen och berättar att många är oroade och vet inte hur orken ska räcka till om Åbo Akademi tvingas spara mer.

Åbo Akademi samarbetsförhandlade senast 2013 och då var sparkravet 4 miljoner euro. Resultatet av de förhandlingarna har börjat synas först nu och då ska man igen spara.

- Nedskärningarna skapar oro och bland annat här vid studiebyrån hade vi tidigare 15 anställda då vi numera är 11, säger Häkkilä. Deras uppgifter har fördelats på oss andra och det har satt sina spår.

Sjukfrånvaron ökar

Enligt Häkkilä har sjukfrånvaron ökat och många oroar sig för vad framtiden för med sig.

Olav Eklund, professor i geologi vid Åbo Akademi
Bildtext Professor Olav Eklund är skeptisk till de sparkrav och siffror som har nämnt i offentligheten och hoppas att akademins styrelse på allvar ser över hela situationen före man tar beslut om hur inbesparingarna ska genomföras.

Olav Eklund är professor i geologi och ordförande för professorsföreningen vid Åbo Akademi. Eklund håller med Häkkilä om att personalen i nuläget är oroad.

- Det märks i de diskussioner som förs då vi möts kolleger emellan, säger Eklund. Trots att professorerna sitter ganska säkert så snackar vi numera mer om det ekonomiska än det akademiska för vi är alla medvetna om att vår vardag kommer att påverkas.

Nedskärningsbehovet klarnar i slutet av månaden

I slutet på oktober ska styrelsen konkretisera nedskärningsplanerna och presentera hur de ska genomföras. Eklund är kritisk till att de siffror som nämnts i offentligheten stämmer och skulle gärna se över dem mer noggrant.

- Det finns fortfarande verksamhetsöverskott som inte syns i de kommande budgeteringarna och det gör mig skeptisk till om den bild styrelsen målat upp är hela sanningen, säger Eklund. Jag efterlyser analys och en bredare diskussion om hur Åbo Akademi ska se ut i framtiden.

"Universiteten hotar bli marionetter i ett politiskt system"

Regeringens sparplaner är största orsaken till att universiteten nu står inför stora nedskärningar. Nedskärningar på flera hundra miljoner euro får konsekvenser.

- Det är svårt då politiker eller andra kommer in och vill sätta agendan för någonting som ska stå för den fria tanken och utvecklingen. Vi är då helt på fel spår och blir snart bara marionetter i ett politiskt system istället för att vara de vetenskapsinstitutioner som kultiverade samhällen behöver.