Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Svartå får moduldaghem

Från 2015
Uppdaterad 15.10.2015 07:13.
Svenska dagklubben i Åbo.
Bild: YLE/Niclas Lundqvist

Daghemsbarnen i Svartå daghem flyttar tillfälligt till en modulbyggnad med två avdelningar. Flytten ska ske i år.

Inomhusluften i det nuvarande daghemmet har undersökts av Centralen för finländsk inomhusmiljö. Det finns mikrober i fastighetens ytterkonstruktion, men dammprover som har gjorts inomhus visar däremot ingen förekomst av mikrober.

Ett rött daghemshus i trä, en sliten husknut.
Bildtext Svartå dagehm.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Det bästa alternativet för de finskspråkiga barnen och personalen är att skaffa ett moduldaghem. Det är inte ändamålsenligt att sätta pengar och arbetstid på en renovering av det nuvarande daghemmet eftersom man inte kan garantera att inomhusluften blir ren, anser staden.

De svenska daghemsbarnens avdelning finns i Svartå skola.

Modulbyggnaden beräknas kosta 80 000 euro och hyran är nästan 4 000 euro i månaden.

Ärendet går nu vidare till intern service.