Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa centralsjukhus månar om tvåspråkigheten

Från 2015
Uppdaterad 14.10.2015 08:53.
Språkbad på Vasa centralsjukhus - Spela upp på Arenan

När det handlar om vår hälsa vill vi alla få vård på eget modersmål. På Vasa centralsjukhus satsar man på tvåspråkigheten: Sjukhuset har en anställd språklärare och kurser hålls året om.

Tvåspråkigheten är ett måste på Vasa centralsjukhus. På sjukvårdsdistriktets område pratar 51 procent svenska som modersmål och knappa 45 procent finska. Förra året ordnade sjukhuset 24 kurser i svenska och 9 i finska.

Nöjda patienter

Och sjukhusets utredningar visar att patienterna är nöjda.

- Om vi ser på förra årets resultat i hela sjukhuset, där det bästa vitsordet är 5, så gav patienterna vitsordet 4,8 när det gäller att få vård på eget modersmål, säger administrativa överskötaren Marina Kinnunen.

Administrativa överskötaren Marina Kinnunen på Vasa centralsjukhus.
Bildtext Marina Kinnunen
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

På sjukhuset är man rätt så övertygade om att man är det enda sjukhuset i landet som har en anställd språklärare. Hon har jobbat där sedan 2004.

Just nu är hon dock på mammaledigt och språkkurserna sköts via köptjänst.

Varierande språkkrav

Språkkraven varierar beroende på vilken tjänst som ska tillsättas. I de fall där personen, till exempel en läkare, har bristande språkkunskaper krävs ett styrelsebeslut för att personen ska få anställas.

- I de fallen kräver vi att personen går på språkkurs, säger Marina Kinnunen.

I andra fall är det frivilligt. Men den stora mängden kurser visar att det finns ett intresse att förbättra sina språkkunskaper.

Skötarna måste tolka

Men visst finns det trots det problem. År 2012 bad Vasa universitet personalen på centralsjukhuset att tycka till om tvåspråkigheten.

Det visade sig att en stor del av vårdpersonalen varit tvungna att tolka mellan läkare och patient.

Samtidigt upplevde inte personalen att tolkandet skulle vara något stort problem. Men vissa uttryckte ändå en oro för patientsäkerheten.

Från finska till svenska

Det finns fler finskspråkiga läkare än svenskspråkiga och det är oftast just från finska till svenska som tolkningen sker.

På förlossningsavdelningen säger avdelningsskötare Hannele Rytylä att det händer ibland. Och då från finska till svenska.

Hannele Rytylä, avdelningsskötare på förlossningsavdelningen på Vasa centralsjukhus.
Bildtext Hannele Rytylä
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

- Det är ganska sällsynt men det händer. Det är inte ett problem och det är inte tungt men man ska alltid tänka ur patientens synvinkel. Och då är det förstås bättre om man kan prata direkt och att patienten känner att hon blir hörd i sin sak, säger Rytylä.

Marina Kinnunen är medveten om att skötarna ibland måste tolka mellan läkare och patient.

- Om patientsäkerheten kräver att någon ibland måste tolka så är det viktigt att man gör det, säger Kinnunen.

Tvåspråkigheten belastande

Av de som svarade på Vasa universitets undersökning tyckte 66 procent av de finskspråkiga att tvåspråkigheten var belastande. Av de svenskspråkiga var endast 28 procent av den åsikten.

Nina Pilke tror att det har att göra med att de svenskspråkiga är tvåspråkiga i större utsträckning än de finskspråkiga.

Nina Pilke, professor i svenska på Vasa universitet.
Bildtext Nina Pilke
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Marina Kinnunen sticker inte under stol med att det kan vara jobbigt att prata något annat än sitt eget modersmål.

- Men också det här kan vi vända till något positivt. Det här är den bästa organisationen när det gäller att använda det andra inhemska. Det är faktiskt många som väljer vårt sjukhus just för att de ska få använda båda språken, säger Kinnunen.

Nina Pilke skjuter in en avslutande tanke om tolkandet.

- Blivande sjukskötare borde kanske ha lite studier i tolkning om de förutsätts tolka.