Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Asbest på cancerkliniken i Mejlans

Från 2015
cancerkliniken
Bildtext Avdelningarna på våning sju och åtta på cancerkliniken utryms i början av november.
Bild: YLE/Jessica Edén

Cancerkliniken i Mejlans måste asbestsaneras, så patienter och behandlingar flyttar tillfälligt till bland annat Kvinnokliniken.

Avdelningarna på våning sju och åtta på HUCS klinik för cancersjuka töms i början av november för att asbestsaneras. Det är oklart hur länge saneringsarbetet tar.

Patienterna och behandlingarna flyttas tillfälligt till bland annat Kvinnokliniken.

Asbest i mellantaken

Det var i samband med installeringsarbeten i mellantaken som man upptäckte asbest som behöver avlägsnas.

Asbest har inte upptäckts i luften på kliniken, så sjukhuset uppger att det är osannolikt att patienter och personal skadats av asbesten.

Kliniken för cancersjukdomar byggdes 1962. Då var asbest ett vanligt isoleringsmaterial. Man har också tidigare fått göra asbestsaneringar på sjukhuset.

Berör hundratals dagligen

Kliniken för cancersjuka ger varje år vård åt 13 000 patienter. Varje dag får omkring 500 patienter cancerbehandlingar här. Kliniken har förutom poliklinik och bäddavdelning också strålbehandling, laboratorium, röntgen, palliativ vård och en enhet för psykosocialt stöd.

Kliniken har en personalstyrka på 240 personer.