Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangöbor vill köra motorcykel i Koverhar

Från 2015
Koverhars stålverk syns vid horisonten från Hangös vattentorn.
Bildtext Vy över Koverhar från Hangö vattentorn.
Bild: Yle/Petra Thilman

Föreningen Hangö Trial Team vill få tillstånd för att köra motorcyklar och cyklar på ett område i Koverhar.

Området i fråga ligger längs med Viskovägen, mellan ViskoTeepaks fabrik och FN-steels gamla stålindustriområde.

Muntligt lov

Föreningen behöver en bestående plats där de både kan öva och tävla.

Föreningen har redan tidigare använt området med muntligt lov av FN-steel. På området har också Försvarsmakten gjort övningskörningar.

Området lämpar sig dåligt för bosättning eftersom Försvarsmakten är granne till området. Därför skulle området vara idealiskt för ändamålet. Men å andra sidan är området ett grundvattensområde och i närheten finns vattentäkter och planerade vattentäkter.

På området finns också betydande naturvärden, en värdefull vind- och strandformation samt ett viktigt område för naturens diversitet.

Platsen är inte idealisk

Miljönämnden föreslås säga i sitt utlåtande till tekniska nämnden att platsen inte är idealisk för trialkörning.

Men om tekniska nämnden trots allt ger lov till föreningen så bör områdets särskilda värden beaktas i tillståndsvillkoren.